source: 2016/30/SeveriU/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 8092

Revision 8092, 1.5 KB checked in by seeijuuo, 3 years ago (diff)

Loin molemmat mailat.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    public override void Begin()
13    {
14        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
15        LuoKentta();
16        AloitaPeli();
17
18        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
19        pallo.Hit(impulssi);
20
21        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
22    }
23    void LuoKentta()
24    {
25pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
26        pallo.Shape = Shape.Circle;
27        pallo.X = -200.0;
28        pallo.Restitution = 1.0;
29        pallo.Y = 0.0;
30        Add(pallo);
31
32        LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
33        LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
34
35        Level.CreateBorders(1.0, false);
36        Level.Background.Color = Color.Pink;
37
38        Camera.ZoomToLevel();
39     
40    }
41    void AloitaPeli()
42    {
43        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
44        pallo.Hit(impulssi);
45    }
46    void LuoMaila(double x, double y)
47    {
48        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
49        maila.Shape = Shape.Rectangle;
50        maila.X = x;
51        maila.Y = y;
52        maila.Restitution = 1.0;
53        Add(maila);
54    }
55    void AsetaOhjaimet()
56    {
57        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
58    }
59}
60
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.