source: 2016/30/LeoM/Akupeli/Akupeli/AkupeliContent/kentta2.txt @ 8166

Revision 8166, 6.8 KB checked in by lemaline, 3 years ago (diff)

akupeli ensimmäinen kenttä valmis. toinen tekeillä. piikit lisätty ja voi kuolla.

AKU ON YHÄ ILMAN VAATTEITÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Line 
1         .........................................................................................................................      ......................................
2         ..................................................*...............#..............................................................................................
3         .................................................p#...........................##p.....p.................................................................#########
4         ######..................................................................#p..........######p......................................................................
5         .............................................................p#...............................p#p...................................................p#...........
6         .......................................................................................................................##p.......................................
7         ......................................................................................................p##p.......................................................
8         ..........................................................................p#.................................p##p...............p##p..........................#pp
9         .................................................................................................................................................................
10         .................................................................................................................................................................
11         .......................................................................................p#...........................................................p#...........
12         .................................................................................................................................................................
13         ...............................................................................................................................................................#.
14         .................................................................................................................................................................
15         .............................................................................................p#..................................................................
16         .................................................................................................................................................................
17         .................................................................................................................................................................
18         ..............................................................................#....................p#.................................................p#.........
19         .................................................................................................................................................................
20         ........................................................................#p......................................................................................#
21         .........................................................................................#p.............#p.......................................................
22         ...................................................................#p............................................................................................
23         ................................................................................................p#p..............................................................
24         ............................................................p#...........................................................................................#p......
25         .................................................................................................................................................................
26         .....................................................................p#..........................................................................................
27         .................................................................................................................................................................
28         .............................................................................p#....................................................................p#............
29         ................................................................................................................................................................#
30         .....................................................................................#p..........................................................................
31         ........................................................................p........................................................................................
32         ....................................................................##########p..................................................................................
33         ..........................................................................................................................................................#p.....
34         .................................................................................................................................................................
35         ...................................###p..................###p....................................................................................................
36         ...................................................................................................................................................#p............
37         .................................................................................................................................................................
38     .................................................................................................................................................................
39         ........................p###p..............p###p.................................................................................................................
40         ....................................................................................................................................p#######p....................
41         ........N........................................................................................................................................................
42     ....###############..............................................................................................................................................
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.