source: 2016/30/LeoM/Akupeli/Akupeli/AkupeliContent/kentta1.txt @ 8166

Revision 8166, 6.2 KB checked in by lemaline, 3 years ago (diff)

akupeli ensimmäinen kenttä valmis. toinen tekeillä. piikit lisätty ja voi kuolla.

AKU ON YHÄ ILMAN VAATTEITÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Line 
1.................................................................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................*..................................................................................!.p
3*..................######............................*...........##p.........................*......................##########..................***.............................................................p
4##p...........................#####p..................p##................#....#####p.........................p##.................................................................................################
5.........................................................................p............................................................................................................*..........................
6..........##.......................................................................................................p###..............................................................p##..................*......
7.............................................................p###............................................................................................................................p#..................
8........................................................................................................................##p.......pp.............................................................................
9p##......................................................................p........................................................pp...............................................................##p...........
10......................................................................######.............................................. .......pp.............................................................................
11..................................................................................................................................pp.............................................................................
12.........##p...............................................................................p###p...................##p............pp.......................................................#p#...................
13...............................................................##p................................................................pp.............................................................................
14..................................................................................................................................pp.............................................................................
15##............................................................................................................p##.................pp.................................................................####p.......
16................................................................p.................................................................pp.............................................................................
17..............................................................###.................................................p##.............pp..............................#####p.........................................
18........##p.......................................................................................................................pp........................................................#p...................
19..........................................##p........##p..........................................................................pp.........................p#...............p##................................
20##................................................................................................................................pp.............................................................................
21...............................................................................................p........................###p......pp.................................#p..............##p.........................
22...............................................................................................###................................pp.............................................................................
23.......##p.......................................................................................................#p...............pp..........................p#.................................................
24..................................................................................................................................pp..................................*..........................................
25##......................................................................................................p####.......p#............pp..................................#p.........................................
26...........................................................................................................................*......pp.................#p.........................................................
27....N.....................................................................................................................###.....pp........p###.............#p..................................................
28##########p......................................................................................................................................................................................................
29.................................................................................................................................................................................................................
30ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.