source: 2016/30/LeoM/Akupeli/Akupeli/Akupeli/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt @ 8166

Revision 8166, 138 bytes checked in by lemaline, 3 years ago (diff)

akupeli ensimmäinen kenttä valmis. toinen tekeillä. piikit lisätty ja voi kuolla.

AKU ON YHÄ ILMAN VAATTEITÄ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Line 
1Content\maali.xnb
2Content\norsu.xnb
3Content\tahti.xnb
4Content\kentta1.xnb
5Content\akusedo2.xnb
6Content\ovi.xnb
7Content\kentta2.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.