source: 2016/30/JuhaniP/FysiikkaPeliräjähdys/FysiikkaPeliräjähdys/FysiikkaPeliräjähdys/FysiikkaPeliräjähdys.cs @ 8123

Revision 8123, 4.3 KB checked in by empaheik, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeliräjähdys : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13    IntMeter pelaajan1Pisteet;
14    IntMeter pelaajan2Pisteet;
15PhysicsObject pallo;
16
17    PhysicsObject vasenReuna;
18    PhysicsObject oikeaReuna;
19
20    PhysicsObject maila1;
21    PhysicsObject maila2;
22    public override void Begin()
23    {
24        LuoKentta();
25        AloitaPeli();
26        LisaaLaskurit();
27        AsetaOhjaimet();
28
29
30
31    }
32    void LuoKentta()
33    {
34       
35        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
36        Add(pallo);
37        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
38        pallo.Shape = Shape.Circle;
39        pallo.X = -200.0;
40        pallo.Y = 0.0;
41        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
42        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
43        oikeaReuna.IsVisible = false;
44        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
45        vasenReuna.Restitution = 1.0;
46        vasenReuna.IsVisible = false;
47        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
48        ylaReuna.Restitution = 1.0;
49        ylaReuna.IsVisible = false;
50        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
51        alaReuna.Restitution = 1.0;
52        alaReuna.IsVisible = false;
53        pallo.Restitution = 1.0;
54        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
55        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
56
57
58        Camera.ZoomToLevel();
59
60
61    }
62    void AloitaPeli()
63    {
64        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
65        pallo.Hit(impulssi);
66    }
67    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
68    {
69        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
70        maila.Shape = Shape.Rectangle;
71        maila.X = x;
72        maila.Y = y;
73        maila.Restitution = 1.0;
74        Add(maila);
75        return maila;
76    }
77    void AsetaOhjaimet()
78    {
79        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: LiikutaMaila1Ylos", maila1, nopeusYlos);
80        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
81        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
82        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
83
84        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
85        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
86        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
87        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
88
89        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
90
91
92
93        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
94    }
95    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
96    {
97        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
98        {
99            maila.Velocity = Vector.Zero;
100            return;
101        }
102
103        maila.Velocity = nopeus;
104    }
105    void LisaaLaskurit()
106    {
107        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
108        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);    // ...
109    }
110    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x,double y)
111    {
112        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
113        laskuri.MaxValue = 10;
114        Label naytto = new Label();
115        naytto.BindTo(laskuri);
116        naytto.X = x;
117        naytto.Y = y;
118        naytto.TextColor = Color.White;
119        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
120        naytto.Color = Level.Background.Color;
121        Add(naytto);
122
123        return laskuri;
124    }
125   
126    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
127    {
128        if (kohde == oikeaReuna)
129        {
130            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
131        }
132        else if (kohde == vasenReuna)
133        {
134            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
135        }
136    }
137}
138
139
140
141
142
143
144
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.