source: 2016/30/AapoN/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli/Tasohyppelypeli.cs @ 8165

Revision 8165, 3.9 KB checked in by aajonaas, 6 years ago (diff)

Peliin lisätty kolikoita ja vihollinen

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image taustakuva = LoadImage("kaivos");
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
19    Image KolikkoKuva = LoadImage("kolikko");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29        LisaaVihollinen();
30
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = true;
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('*', LisaaKolikko);
41        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45        Level.Background.Image = taustakuva;
46    }
47
48    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
51        taso.Position = paikka;
52        taso.Color = Color.Brown;
53        Add(taso);
54    }
55
56    void LisaaKolikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject kolikko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        kolikko.IgnoresCollisionResponse = true;
60        kolikko.Position = paikka;
61        kolikko.Image = KolikkoKuva;
62        kolikko.Tag = "kolikko";
63        Add(kolikko);
64    }
65
66    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
69        pelaaja1.Position = paikka;
70        pelaaja1.Mass = 4.0;
71        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
72        AddCollisionHandler(pelaaja1, "kolikko", TormaaKolikkoon);
73        Add(pelaaja1);
74    }
75
76    void LisaaNappaimet()
77    {
78        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
79        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
80
81        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
82        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
83        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
84
85        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
86
87        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
88        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
89        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
90
91        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
92    }
93
94    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
95    {
96        hahmo.Walk(nopeus);
97    }
98
99    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
100    {
101        hahmo.Jump(nopeus);
102    }
103
104    void TormaaKolikkoon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kolikko)
105    {
106        maaliAani.Play();
107        MessageDisplay.Add("Keräsit kolikon!");
108        kolikko.Destroy();
109    }
110        void LisaaVihollinen()
111            {         
112            PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(60, 40);
113            vihollinen.Shape = Shape.Rectangle;
114            Add(vihollinen);
115        vihollinen.Tag = "pahis";
116
117
118
119        }
120       
121       
122
123       
124
125       
126    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.