source: 2016/27/ohjaajat/VenienteFragore/VenienteFragore/VenienteFragore/LevelCreationMethods.cs @ 7920

Revision 7920, 8.9 KB checked in by sieerinn, 3 years ago (diff)

Hahmoille kuvat peliin, liike on myös vähän mariota muistuttavampi

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7namespace VenienteFragore
8{
9    partial class VenienteFragore
10    {
11        private void CreateObject(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
12        {
13            if (objectMethods.ContainsKey(name))
14                objectMethods[name](position, width, height, properties);
15            else
16                throw new Exception("Unknown object type: " + name);
17        }
18
19        private void TestBall(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
20        {
21            var testObject = new InteractableObject(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99);
22            testObject.Position = position;
23            testObject.Color = Color.DarkGreen;
24            testObject.Shape = Shape.Circle;
25            testObject.RestitutionX = 0.5;
26            testObject.RestitutionY = 0.5;
27            testObject.CollisionIgnoreGroup = 1;
28            testObject.OnInteractedWith += Pickup;
29            Add(testObject);
30        }
31
32        private void CreateGoomba(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
33        {
34            var goomba = new GoombaEnemy(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99);
35            goomba.Position = position;
36            goomba.Color = Color.Pink;
37            goomba.Tag = "goomba";
38            goomba.Speed = 100;
39            goomba.FallOffPlatforms = true;
40            goomba.Animation = new Animation(minimiiniiImages) { FPS = 10 };
41            goomba.Animation.Start();
42            Add(goomba);
43
44            goomba.AddCollisionHandler("player", (a, player) =>
45            {
46                // Litistyy kun pelaaja hyppää päälle.
47                if (player.Bottom >= goomba.Top)
48                {
49                    goomba.Destroy();
50                    player.Velocity = new Vector(player.Velocity.X, 400);
51
52                    var corpse = new GameObject(goomba.Width, goomba.Height * 0.2);
53                    corpse.TextureWrapSize = goomba.TextureWrapSize;
54                    corpse.Image = minimiiniiImages[0];
55                    corpse.X = goomba.X;
56                    corpse.Bottom = goomba.Bottom;
57                    corpse.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
58                    Add(corpse);
59                }
60                else
61                {
62                    // Tappaa pelaajan jos osutaan sivulta päin.
63                    player.Destroy();
64                }
65            });
66        }
67
68        private void CreatePlayer(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
69        {
70            CreatePlayer1(position, width, height);
71            CreatePlayer2(position, width, height).Destroy();
72            SetGeneralKeys();
73        }
74
75        private Player CreatePlayer1(Vector position, double width, double height)
76        {
77            if (advenae.Count > 0 && !advenae[0].IsVisible) { advenae[0].Reappear(); return advenae[0]; };
78
79            var advenA = MakePlayer(position, width, height, 1, new List<Key> { Key.Up, Key.Down, Key.Left, Key.Right, Key.Enter });
80            advenA.Color = Color.HotPink;
81            advenA.Animation = new Animation(advenaImages);
82            advenA.Animation.Start();
83            advenae.Add(advenA);
84            return advenA;
85        }
86       
87        private Player CreatePlayer2(Vector position, double width, double height)
88        {
89            if (advenae.Count > 1 && !advenae[1].IsVisible) { advenae[1].Reappear(); return advenae[1]; };
90
91            var advenB = MakePlayer(position, width, height, 2, new List<Key> { Key.W, Key.S, Key.A, Key.D, Key.E });
92            advenB.Color = Color.Harlequin;
93            advenB.Animation = new Animation(advenbImages);
94            advenB.Animation.Start();
95            advenae.Add(advenB);
96            return advenB;
97        }
98
99        private Player MakePlayer(Vector position, double width, double height, int playerNum, List<Key> keys)
100        {
101            var adven = new Player(TileSize * 0.99, TileSize * 1.96);
102            adven.Position = position;
103            adven.Friction = 0.2;
104            adven.Tag = "player";
105            adven.Crushed += adven.Destroy;
106            adven.CollisionIgnoreGroup = playerNum;
107            adven.PlayerNumber = playerNum;
108            adven.ControlKeys = keys;
109            adven.OnInteractedWith += Pickup;
110            Add(adven);
111
112            adven.AddCollisionHandler("death", (a, b) => adven.Destroy());
113
114            SetMovementKeys(adven, keys);
115
116            return adven;
117        }
118
119        private void CreateWaterDrip(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
120        {
121            // Luo ajastetusti vesipisaroita.
122            var dripTimer = new Timer { Interval = RandomGen.NextDouble(1.0, 4.0) };
123            dripTimer.Timeout += () =>
124            {
125                Add(new SimplePhysics.Object(10, 10)
126                {
127                    Position = position,
128                    Image = dripImage,
129                    LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(5),
130                    IgnoresCollisionResponse = true
131                }, -1);
132            };
133            dripTimer.Start();
134        }
135
136        private void CreateMovingPlatform(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
137        {
138            var dirX = double.Parse(properties["directionx"]);
139            var dirY = double.Parse(properties["directiony"]);
140            var distance = double.Parse(properties["distance"]);
141            var platform = new MovingPlatform(position, new Vector(dirX, dirY), distance, width, height);
142            Add(platform);
143        }
144
145        private void CreateDoor(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
146        {
147            string lvlName = properties["levelName"];
148            var door = new InteractableObject(width, height);
149            door.Position = position;
150            door.Color = Color.Purple;
151            door.OnInteractedWith += delegate (SimplePhysics.Object actor, InteractableObject actedDoor)
152            {
153                EnterDoor(actor, actedDoor, lvlName);
154            };
155            Add(door);
156        }
157
158        private void EnterDoor(SimplePhysics.Object actor, InteractableObject actedDoor, string lvlName)
159        {
160            //Tämä tänne, jotta anim. tai jotain jos joskus halutaan, muuten suoraan voi vaihtaa kenttää delegattissa
161            StartLevel(lvlName);
162        }
163
164        private void Foreground(int x, int y, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
165        {
166            var tile = new SimplePhysics.Object(TileSize, TileSize) { IsStatic = true };
167            tile.Image = image;
168            tile.IgnoresCollisionResponse = true;
169            Add(tile, 3);
170            SetTile(x, y, tile);
171        }
172
173        private void TileMethod(int x, int y, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
174        {
175            var tile = new SimplePhysics.Object(TileSize, TileSize) { IsStatic = true };
176            tile.Image = image;
177            Add(tile);
178            SetTile(x, y, tile);
179
180            if (properties.ContainsKey("type"))
181            {
182                var features = properties["type"].Split(',');
183                foreach (var feature in features)
184                {
185                    ApplyFeature(tile, feature);
186                }
187            }
188        }
189
190        private void ApplyFeature(SimplePhysics.Object tile, string feature)
191        {
192            switch (feature)
193            {
194                case "ice":
195                    tile.Friction = 0.0;
196                    break;
197
198                case "death":
199                    tile.Tag = "death";
200                    break;
201
202                case "oneway":
203                    tile.OneWayPlatform = true;
204                    break;
205
206                case "fragile":
207                    double lifeTime = 2.0;
208                    tile.AddCollisionHandler("player", (t, player) =>
209                    {
210                        lifeTime -= 0.1;
211                        if (lifeTime <= 0.0)
212                        {
213                            tile.Destroy();
214                        }
215                    });
216                    break;
217
218                case "break":
219                    tile.AddCollisionHandler("player", (t, player) =>
220                    {
221                        if (player.Top <= tile.Bottom)
222                        {
223                            tile.Destroy();
224                        }
225                    });
226                    break;
227                default:
228                    throw new Exception("Unknown tile feature: " + feature);
229            }
230        }
231    }
232}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.