source: 2016/27/ohjaajat/VenienteFragore/VenienteFragore/VenienteFragore/LevelCreationMethods.cs @ 7832

Revision 7832, 8.3 KB checked in by sieerinn, 3 years ago (diff)

SimplePlatformCharacterien? kuva kääntyy ympäri vasemmalle kävellessä, Goomballa on myös kuva ja ne aktivoituu vasta lähelle mentäessä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7namespace VenienteFragore
8{
9    partial class VenienteFragore
10    {
11        private void CreateObject(Vector position, double width, double height, Angle angle, Shape shape, string name, Dictionary<string, string> properties)
12        {
13            if (objectMethods.ContainsKey(name))
14                objectMethods[name](position, width, height, properties);
15            else
16                throw new Exception("Unknown object type: " + name);
17        }
18
19        private void TestBall(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
20        {
21            var testObject = new InteractableObject(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99);
22            testObject.Position = position;
23            testObject.Color = Color.DarkGreen;
24            testObject.Shape = Shape.Circle;
25            testObject.RestitutionX = 0.5;
26            testObject.RestitutionY = 0.5;
27            testObject.CollisionIgnoreGroup = 1;
28            testObject.OnInteractedWith += Pickup;
29            Add(testObject);
30        }
31
32        private void CreateGoomba(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
33        {
34            var goomba = new GoombaEnemy(TileSize * 0.99, TileSize * 0.99);
35            goomba.Position = position;
36            goomba.Color = Color.Pink;
37            goomba.Tag = "goomba";
38            goomba.Speed = 50;
39            goomba.FallOffPlatforms = true;
40            goomba.Animation = new Animation(minimiiniiImages) { FPS = 10 };
41            goomba.Animation.Start();
42            Add(goomba);
43
44            goomba.AddCollisionHandler("player", (a, player) =>
45            {
46                // Litistyy kun pelaaja hyppää päälle.
47                if (player.Bottom >= goomba.Top)
48                {
49                    goomba.Destroy();
50                    player.Velocity = new Vector(player.Velocity.X, 400);
51
52                    var corpse = new GameObject(goomba.Width, goomba.Height * 0.2);
53                    corpse.TextureWrapSize = goomba.TextureWrapSize;
54                    corpse.Image = minimiiniiImages[0];
55                    corpse.X = goomba.X;
56                    corpse.Bottom = goomba.Bottom;
57                    corpse.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
58                    Add(corpse);
59                }
60                else
61                {
62                    // Tappaa pelaajan jos osutaan sivulta päin.
63                    player.Destroy();
64                }
65            });
66        }
67
68        private void CreatePlayer(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
69        {
70            CreatePlayer1(position, width, height);
71            var p = CreatePlayer2(position, width, height);
72            p.Destroy();
73            SetGeneralKeys();
74        }
75
76        private Player CreatePlayer1(Vector position, double width, double height)
77        {
78            if (advenae.Count > 0 && !advenae[0].IsVisible) { advenae[0].Reappear(); return advenae[0]; };
79
80            Player advenA = MakePlayer(position, width, height, 1, new List<Key> { Key.Up, Key.Down, Key.Left, Key.Right, Key.Enter });
81            advenA.Color = Color.HotPink;
82            advenae.Add(advenA);
83            return advenA;
84        }
85       
86        private Player CreatePlayer2(Vector position, double width, double height)
87        {
88            if (advenae.Count > 1 && !advenae[1].IsVisible) { advenae[1].Reappear(); return advenae[1]; };
89
90            Player advenA = MakePlayer(position, width, height, 2, new List<Key> { Key.W, Key.S, Key.A, Key.D, Key.E });
91            advenA.Color = Color.Harlequin;
92            advenae.Add(advenA);
93            return advenA;
94        }
95
96        private Player MakePlayer(Vector position, double width, double height, int playerNum, List<Key> keys)
97        {
98            var adven = new Player(TileSize * 0.99, TileSize * 1.98);
99            adven.Position = position;
100            adven.Friction = 0.2;
101            adven.Tag = "player";
102            adven.Crushed += adven.Destroy;
103            adven.CollisionIgnoreGroup = playerNum;
104            adven.PlayerNumber = playerNum;
105            adven.ControlKeys = keys;
106            adven.OnInteractedWith += Pickup;
107            Add(adven);
108
109            adven.AddCollisionHandler("death", (a, b) => adven.Destroy());
110
111            SetMovementKeys(adven, keys);
112
113            return adven;
114        }
115
116        private void CreateWaterDrip(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
117        {
118            // Luo ajastetusti vesipisaroita.
119            var dripTimer = new Timer { Interval = RandomGen.NextDouble(1.0, 4.0) };
120            dripTimer.Timeout += () =>
121            {
122                Add(new SimplePhysics.Object(10, 10)
123                {
124                    Position = position,
125                    Image = dripImage,
126                    LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(5),
127                    IgnoresCollisionResponse = true
128                }, -1);
129            };
130            dripTimer.Start();
131        }
132
133        private void CreateMovingPlatform(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
134        {
135            var dirX = double.Parse(properties["directionx"]);
136            var dirY = double.Parse(properties["directiony"]);
137            var distance = double.Parse(properties["distance"]);
138            var platform = new MovingPlatform(position, new Vector(dirX, dirY), distance, width, height);
139            Add(platform);
140        }
141
142        private void CreateDoor(Vector position, double width, double height, Dictionary<string, string> properties)
143        {
144            string lvlName = properties["levelName"];
145            var door = new InteractableObject(width, height);
146            door.Position = position;
147            door.Color = Color.Purple;
148            door.OnInteractedWith += delegate (SimplePhysics.Object actor, InteractableObject actedDoor)
149            {
150                EnterDoor(actor, actedDoor, lvlName);
151            };
152            Add(door);
153        }
154
155        private void EnterDoor(SimplePhysics.Object actor, InteractableObject actedDoor, string lvlName)
156        {
157            //Tämä tänne, jotta anim. tai jotain jos joskus halutaan, muuten suoraan voi vaihtaa kenttää delegattissa
158            StartLevel(lvlName);
159        }
160
161        private void Foreground(int x, int y, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
162        {
163            var tile = new SimplePhysics.Object(TileSize, TileSize) { IsStatic = true };
164            tile.Image = image;
165            tile.IgnoresCollisionResponse = true;
166            Add(tile, 3);
167            SetTile(x, y, tile);
168        }
169
170        private void TileMethod(int x, int y, Image image, string layerName, Dictionary<string, string> properties)
171        {
172            var tile = new SimplePhysics.Object(TileSize, TileSize) { IsStatic = true };
173            tile.Image = image;
174            Add(tile);
175            SetTile(x, y, tile);
176
177            if (properties.ContainsKey("type"))
178            {
179                var features = properties["type"].Split(',');
180                foreach (var feature in features)
181                {
182                    ApplyFeature(tile, feature);
183                }
184            }
185        }
186
187        private void ApplyFeature(SimplePhysics.Object tile, string feature)
188        {
189            switch (feature)
190            {
191                case "ice":
192                    tile.Friction = 0.0;
193                    break;
194
195                case "death":
196                    tile.Tag = "death";
197                    break;
198
199                case "oneway":
200                    tile.OneWayPlatform = true;
201                    break;
202
203                case "break":
204                    tile.AddCollisionHandler("player", (t, player) =>
205                    {
206                        if (player.Top <= tile.Bottom)
207                        {
208                            tile.Destroy();
209                        }
210                    });
211                    break;
212                default:
213                    throw new Exception("Unknown tile feature: " + feature);
214            }
215        }
216    }
217}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.