source: 2016/27/ValtteriM/Pingpok/Pingpok/Pingpok/Pingpok.cs @ 10335

Revision 7848, 4.5 KB checked in by karkaite, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pingpok : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14    PhysicsObject pallo;
15
16    PhysicsObject maila1;
17    PhysicsObject maila2;
18
19
20    PhysicsObject vasenReuna;
21    PhysicsObject oikeaReuna;
22
23
24    IntMeter pelaajan1Pisteet;
25    IntMeter pelaajan2Pisteet;
26
27
28    public override void Begin()
29    {
30      LuoKentta();
31        AsetaOhjaimet();
32        LisaaLaskurit();
33        AloitaPeli();
34     
35     
36
37        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi
38
39
40    }
41    void LuoKentta()
42    {
43        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
44        pallo.Shape = Shape.Circle;
45        Add(pallo);
46        pallo.X = -200.0;
47        pallo.Y = 0.0;
48        pallo.Restitution = 1.0; AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
49
50
51
52        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
53 maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
54
55         vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
56        vasenReuna.Restitution = 1.0;
57        vasenReuna.IsVisible = false;
58         oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
59        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
60        oikeaReuna.IsVisible = false;
61        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
62        alaReuna.Restitution = 1.0;
63        alaReuna.IsVisible = false;
64        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
65        ylaReuna.Restitution = 1.0;
66        ylaReuna.IsVisible = false;
67        Level.Background.Color = Color.Gold;
68
69        Camera.ZoomToLevel();
70
71    }
72    void AloitaPeli()
73    {
74        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
75        pallo.Hit(impulssi);
76    }
77
78    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
79    {
80        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
81        maila.Shape = Shape.Rectangle;
82        maila.X = x;
83        maila.Y = y;
84        maila.Restitution = 1.0;
85        Add(maila);
86        return maila;
87    }
88
89    void AsetaOhjaimet(){
90        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa Ylös", maila1, nopeusYlos);
91        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero); Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
92        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
93
94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
95        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
96        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
97        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
98
99        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
100
101
102        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
103
104 }
105       void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
106    {
107        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
108        {
109            maila.Velocity = Vector.Zero;
110            return;
111        }
112            if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
113            {
114                maila.Velocity = Vector.Zero;
115                return;
116            }
117           
118        maila.Velocity = nopeus;
119    }
120
121    void LisaaLaskurit()
122    {
123        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
124        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
125
126
127    }
128
129    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
130    {
131        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
132        laskuri.MaxValue = 10;
133
134        Label naytto = new Label();
135        naytto.BindTo(laskuri);
136        naytto.X = x;
137        naytto.Y = y;
138        naytto.TextColor = Color.White;
139        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
140        naytto.Color = Level.Background.Color;
141        Add(naytto);
142
143        return laskuri;
144    }
145
146    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
147    {
148        if (kohde == oikeaReuna)
149        {
150            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
151        }
152        else if (kohde == vasenReuna)
153        {
154            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
155        }
156    }
157}
158
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.