source: 2016/27/TaneliL/Suunnitelma.txt @ 10334

Revision 7671, 272 bytes checked in by taliimat, 3 years ago (diff)
Line 
1Pelin suunnittelu
2
3=====================================
440% Animee tai "FPS peljä"
520% minegraftiä
620% ongelmanratkaisu tai tasoloikkia
7#10% urheilupeläjä
8=====================================
9
10Ongelmanratkaisu tasoloikka jossa animehahmot ampuvat
11jalkapalloja
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.