source: 2016/27/SimoR/SimplePhysicsTest @ 7640

Name Size Rev Age Author Last Change
../
SimplePhysics 7640   3 years sieerinn Binäärit ja muut roskat poistettu
SimplePhysicsTest 7640   3 years sieerinn Binäärit ja muut roskat poistettu
SimplePhysicsTest.sln 2.5 KB 7638   3 years sieerinn Alkeellinen versio fysiikkamoottorista (jossa liikkuvat tasanteet ei vielä …
  • Property svn:ignore set to
    .vs
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.