source: 2016/27/SamuelN/PlatformJumper/PlatformJumper/PlatformJumperContent/kentta1.txt @ 7937

Revision 7937, 1.8 KB checked in by saalniit, 4 years ago (diff)

kentän päivitys ja lisää vihollisia

Line 
1vvvvv.............................vvvvv
2#################.....#################
3.......................................
4...................t...................
5..................###..................
6.......................................
7................t.....t................
8...............###...###...............
9.......................................
10.............t...........t.............
11............###.........###............
12.......................................
13..........t.................t..........
14.........###...............###.........
15.......................................
16.......t.......................t.......
17......###.....................###......
18.......................................
19....t..............t..............t....
20...###............###............###...
21.......................................
22.t...................................t.
23###.................................###
24.......................................
25...................p...................
26..###################################..
27...................t...................
28..............t.#######.t..............
29####.........###.......###.........####
30....####.......................####....
31........####...............####........
32............####.......####............
33..................###..................
34...............###...###...............
35............###....t....###............
36.........###......###......###.........
37......###.....................###......
38...###...........................###...
39...............###...###...............
40###.........###.........###.........###
41..t###...###......###......###...###t..
42.##...###......###...###......###...##.
43...................v...................
44.......................................
45#######################################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.