source: 2016/27/PekkaP/FinnishTroops/FinnishTroops/FinnishTroops/FinnishTroops.cs @ 8031

Revision 8031, 11.3 KB checked in by pepihlaj, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FinnishTroops : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    private Animation ukkelinKavely;
16    PhysicsObject loppupalikka;
17    PlatformCharacter pelaaja1;
18    Image PelaajaKuva = LoadImage("PelaajaKuva");
19    Image cash = LoadImage("Cash");
20    Image pahisKuva = LoadImage("Sotilas1Vihollinen");
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
23    Image ammus = LoadImage("Ammus2");
24    Image Palikka = LoadImage("Palikka");
25    IntMeter PelaajanElamat;
26    Image Tankki = LoadImage("Tankki");
27    ExplosionSystem rajahdys =
28  new ExplosionSystem(LoadImage("rajahdys_kuva"), 1);
29    MessageWindow Gameover;
30    MessageWindow TheEndForNow;
31    Image TeleporttausPalikka = LoadImage("Teleporttaus palikka");
32    public override void Begin()
33    {
34
35        ClearAll();
36        ukkelinKavely = LoadAnimation("ukkeli");
37        Gravity = new Vector(0, -1000);
38
39        LuoKentta();
40        LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 20.0, Screen.Top - 20.0);
41        LisaaNappaimet();
42
43        Camera.Follow(pelaaja1);
44        Camera.ZoomFactor = 2.5;
45        Camera.StayInLevel = true;
46
47       
48    }
49
50    void LuoKentta()
51    {
52        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
53        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
54        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
55        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
56        kentta.SetTileMethod('M', LisaaPahis);
57        kentta.SetTileMethod('T', LisaaTyyppi);
58        kentta.SetTileMethod('=', LuoLoppu);
59        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
60        Level.CreateBorders();
61        Level.Background.CreateGradient(Color.OrangeRed, Color.Black);
62    }
63
64   
65
66    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        Vihu pahis = new Vihu(leveys * 0.8, korkeus * 0.9);
69        pahis.X = -100;
70        pahis.Y = -100;
71        // ...
72        pahis.ElamaLaskuri.Value--;
73        pahis.Image = pahisKuva;
74        pahis.Position = paikka;
75        Add(pahis);
76        pahis.Tag = "PahisSotilas";
77
78        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
79        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
80        tasoAivot.TriesToJump = true;
81        tasoAivot.Speed = 100;
82        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
83        pahis.Brain = tasoAivot;
84
85        pahis.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
86        pahis.Weapon.IsVisible = false;
87        pahis.Weapon.CanHitOwner = false;
88        pahis.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
89        Timer ajastin = new Timer();
90        ajastin.Interval = 2.0;
91        ajastin.Timeout += delegate { PahisAmmuAseella(pahis); };
92            ajastin.Start();
93
94
95    }
96    void LisaaTyyppi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
97    {
98        PlatformCharacter tyyppi = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
99        tyyppi.X = -100;
100        tyyppi.Y = -100;
101        tyyppi.Image = Tankki;
102        tyyppi.Position = paikka;
103        Add(tyyppi);
104        tyyppi.Tag = "Tankki";
105
106        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
107        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
108        tasoAivot.TriesToJump = true;
109        tasoAivot.Speed = 100;
110        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
111        tyyppi.Brain = tasoAivot;
112
113        tyyppi.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
114        tyyppi.Weapon.CanHitOwner = false;
115        tyyppi.Weapon.IsVisible = false;
116        tyyppi.Weapon.AmmoIgnoresGravity = false;
117        tyyppi.Weapon.Power.Value = 2000;
118        tyyppi.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
119        Timer ajastin = new Timer();
120        ajastin.Interval = 1.0;
121        ajastin.Timeout += delegate { PahisAmmuAseella(tyyppi); };
122        ajastin.Start();
123
124    }
125
126    void LuoLoppu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
127    {
128        loppupalikka = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
129        loppupalikka.Position = paikka;
130        loppupalikka.Tag = "loppupalikka";
131        loppupalikka.Image = TeleporttausPalikka;
132       
133        Add(loppupalikka);
134    }
135    void tormaaloppuun(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject loppupalikka)
136    {
137        TheEndForNow = new MessageWindow("Pakenit pois rakennuksesta... Menit kotiisi... Näit jonkun Random tyypin... tajusit että se oli... John CENAA!.. sait sydänkohtauksen ja kuolit... The End");
138        Add(TheEndForNow);
139    }
140    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
141    {
142        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
143        taso.Position = paikka;
144        taso.Image = Palikka;
145        Add(taso);
146    }
147
148    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
149    {
150        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
151        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
152        tahti.Position = paikka;
153        tahti.Image = cash;
154        tahti.Tag = "Cash";
155        Add(tahti);
156    }
157
158
159        void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
160    {
161        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys *0.7, korkeus * 0.7);
162        pelaaja1.Position = paikka;
163        pelaaja1.Mass = 4.0;
164        pelaaja1.Image = PelaajaKuva;
165        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Cash", TormaaTahteen);
166        Add(pelaaja1);
167        pelaaja1.Tag = "pelaaja1";
168        pelaaja1.Animation = new Animation(ukkelinKavely);
169
170        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
171        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false;
172
173        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
174
175        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
176
177        Grenade kranaatti = new Grenade(4.0);
178
179        PelaajanElamat = new IntMeter(5);
180
181        Label pelaajanElama = new Label();
182        pelaajanElama.X = pelaaja1.X + 600;
183        pelaajanElama.Y = pelaaja1.Y + 600;
184        pelaajanElama.TextColor = Color.LightPink;
185        pelaajanElama.Color = Color.Transparent;
186        pelaajanElama.BindTo(PelaajanElamat);
187        Add(pelaajanElama);
188
189        AddCollisionHandler(pelaaja1, "loppupalikka", tormaaloppuun);
190
191    }
192    void HeitaKranaatti(PlatformCharacter pelaaja)
193    {
194        Grenade kranu = new Grenade(4.0);
195        Add(kranu);
196        pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000);
197        kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui;
198    }
199    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v)
200    {
201        if (rajahdyksenKohde.Tag.Equals("PahisSotilas") || rajahdyksenKohde.Tag.Equals("pelaaja1") || rajahdyksenKohde.Tag.Equals("Tankki"))
202        {
203            rajahdyksenKohde.Destroy();
204            if (rajahdyksenKohde == pelaaja1)
205            {
206                Gameover = new MessageWindow("Hävisit pelin");
207                Add(Gameover);
208                Timer.SingleShot(5, Begin);
209            }
210        }
211    }
212
213
214    void LisaaNappaimet()
215    {
216        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
217        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
218        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "Heitä kranu", pelaaja1);
219        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
220        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
221        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
222
223        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
224
225        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
226        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
227        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
228        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
229        ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down, HeitaKranaatti, "Heitä kranu", pelaaja1);
230
231        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
232
233        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
234    }
235
236    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja1, double nopeus)
237    {
238        pelaaja1.Walk(nopeus);
239        if (nopeus == 200)
240        {
241            pelaaja1.Animation.Start();
242        }
243        else
244        {
245            pelaaja1.Animation.Stop();
246        }
247    }
248
249    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
250    {
251        pelaaja1.Jump(nopeus);
252    }
253
254    void TormaaTahteen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject tahti)
255    {
256        maaliAani.Play();
257        MessageDisplay.Add("Cash");
258        tahti.Destroy();
259        pelaajan1Pisteet.Value += 100;
260
261    }
262
263
264    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
265    {
266        pelaajan1Pisteet = new IntMeter(0);
267        pelaajan1Pisteet.MaxValue = 1900;
268
269        Label naytto = new Label();
270        naytto.BindTo(pelaajan1Pisteet);
271        naytto.X = x;
272        naytto.Y = y;
273        naytto.TextColor = Color.Black;
274        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
275        naytto.Color = Level.Background.Color;
276        Add(naytto);
277
278
279        return pelaajan1Pisteet;
280    }
281    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
282    {
283        if (kohde == pelaaja1)
284        {
285            if (PelaajanElamat > 0)
286            {
287                PelaajanElamat.Value -= 1;
288                if (PelaajanElamat == 0)
289                {
290                    pelaaja1.Destroy();
291                    Gameover = new MessageWindow("Hävisit pelin");
292                    Add(Gameover);
293                    Timer.SingleShot(5, Begin);
294                }
295            }
296
297        }
298        if (kohde == pelaaja1)
299        {
300            if (PelaajanElamat > 0)
301            {
302                PelaajanElamat.Value -= 1;
303                if (PelaajanElamat == 0)
304                {
305                    pelaaja1.Destroy();
306                }
307            }
308
309        }
310       if (kohde.Tag.Equals("PahisSotilas"))
311        {
312            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.Value -= 1;
313        }
314
315
316        ammus.Destroy();
317    }
318    void PahisAmmuAseella(PlatformCharacter pahis)
319    {
320        PhysicsObject ammus = pahis.Weapon.Shoot();
321        if (ammus != null)
322        {
323            ammus.Size *= 1.0;
324            ammus.Image = LoadImage("Ammus2");
325            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
326
327        }
328
329    }
330    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
331    {
332        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
333        if (ammus != null)
334        {
335            ammus.Size *= 1.0;
336            ammus.Image = LoadImage("Ammus2");
337            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
338
339        }
340   
341    }
342   
343}
344
345class Vihu : PlatformCharacter
346{
347    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
348    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
349   
350    public Vihu(double leveys, double korkeus)
351        : base(leveys, korkeus)
352    {
353        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { Destroy(); };
354    } 
355   
356   
357   
358       
359}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.