source: 2016/27/PekkaP/FinnishTroops/FinnishTroops/FinnishTroops/FinnishTroops.cs @ 7939

Revision 7939, 8.3 KB checked in by pepihlaj, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FinnishTroops : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    Image pelaajanKuva = LoadImage("SOTILAS");
17    Image cash = LoadImage("Cash");
18    Image pahisKuva = LoadImage("Sotilas1Vihollinen");
19    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
20    IntMeter pelaajan1Pisteet;
21    Image ammus = LoadImage("Ammus2");
22    Image Palikka = LoadImage("Palikka");
23    IntMeter PelaajanElamat;
24    public override void Begin()
25    {
26        Gravity = new Vector(0, -1000);
27
28        LuoKentta();
29        LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 20.0, Screen.Top - 20.0);
30        LisaaNappaimet();
31
32        Camera.Follow(pelaaja1);
33        Camera.ZoomFactor = 2.5;
34        Camera.StayInLevel = true;
35    }
36
37
38    void LuoKentta()
39    {
40        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
41        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
42        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
43        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
44        kentta.SetTileMethod('M', LisaaPahis);
45        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
46        Level.CreateBorders();
47        Level.Background.CreateGradient(Color.OrangeRed, Color.Black);
48    }
49
50   
51
52    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
53    {
54        Vihu pahis = new Vihu(leveys * 0.8, korkeus * 0.9);
55        pahis.X = -100;
56        pahis.Y = -100;
57        // ...
58        pahis.ElamaLaskuri.Value--;
59        pahis.Image = pahisKuva;
60        pahis.Position = paikka;
61        Add(pahis);
62        pahis.Tag = "PahisSotilas";
63
64        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
65        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
66        tasoAivot.TriesToJump = true;
67        tasoAivot.Speed = 100;
68        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
69        pahis.Brain = tasoAivot;
70
71        pahis.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
72        pahis.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
73        Timer ajastin = new Timer();
74        ajastin.Interval = 2.0;
75        ajastin.Timeout += delegate { PahisAmmuAseella(pahis); };
76            ajastin.Start();
77
78
79    }
80   
81    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
82    {
83        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
84        taso.Position = paikka;
85        taso.Image = Palikka;
86        Add(taso);
87    }
88
89    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
90    {
91        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
92        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
93        tahti.Position = paikka;
94        tahti.Image = cash;
95        tahti.Tag = "Cash";
96        Add(tahti);
97    }
98
99
100        void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
101    {
102        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 0.6, korkeus * 0.9);
103        pelaaja1.Position = paikka;
104        pelaaja1.Mass = 4.0;
105        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
106        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Cash", TormaaTahteen);
107        Add(pelaaja1);
108        pelaaja1.Tag = "pelaaja1";
109
110        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
111        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
112
113        //Ammusten määrä aluksi:
114        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
115
116        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
117        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
118
119        Grenade kranaatti = new Grenade(4.0);
120
121        PelaajanElamat = new IntMeter(5);
122
123        Label pelaajanElama = new Label();
124        pelaajanElama.X = pelaaja1.X + 600;
125        pelaajanElama.Y = pelaaja1.Y + 600;
126        pelaajanElama.TextColor = Color.LightPink;
127        pelaajanElama.Color = Color.Transparent;
128        pelaajanElama.BindTo(PelaajanElamat);
129        Add(pelaajanElama);
130
131    }
132    void HeitaKranaatti(PlatformCharacter pelaaja)
133    {
134        Grenade kranu = new Grenade(4.0);
135        Add(kranu);
136        pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000);
137        kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui;
138    }
139    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v)
140    {
141        if (rajahdyksenKohde.Tag.Equals("PahisSotilas") || rajahdyksenKohde.Tag.Equals("pelaaja1")) rajahdyksenKohde.Destroy();
142    }
143
144
145    void LisaaNappaimet()
146    {
147        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
148        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
149        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "Heitä kranu", pelaaja1);
150        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
151        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
152        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
153
154        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
155
156        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
157        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
158        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
159
160        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
161
162        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
163    }
164
165    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja1, double nopeus)
166    {
167        pelaaja1.Walk(nopeus);
168    }
169
170    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
171    {
172        pelaaja1.Jump(nopeus);
173    }
174
175    void TormaaTahteen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject tahti)
176    {
177        maaliAani.Play();
178        MessageDisplay.Add("Cash");
179        tahti.Destroy();
180        pelaajan1Pisteet.Value += 100;
181
182    }
183
184
185    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
186    {
187        pelaajan1Pisteet = new IntMeter(0);
188        pelaajan1Pisteet.MaxValue = 1900;
189
190        Label naytto = new Label();
191        naytto.BindTo(pelaajan1Pisteet);
192        naytto.X = x;
193        naytto.Y = y;
194        naytto.TextColor = Color.Black;
195        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
196        naytto.Color = Level.Background.Color;
197        Add(naytto);
198
199
200        return pelaajan1Pisteet;
201    }
202    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
203    {
204        if (kohde == pelaaja1)
205        {
206            if (PelaajanElamat > 0)
207            {
208                PelaajanElamat.Value -= 1;
209                if (PelaajanElamat == 0)
210                {
211                    pelaaja1.Destroy();
212                }
213            }
214
215        }
216        if (kohde == pelaaja1)
217        {
218            if (PelaajanElamat > 0)
219            {
220                PelaajanElamat.Value -= 1;
221                if (PelaajanElamat == 0)
222                {
223                    pelaaja1.Destroy();
224                }
225            }
226
227        }
228       if (kohde.Tag.Equals("PahisSotilas"))
229        {
230            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.Value -= 1;
231        }
232
233
234        ammus.Destroy();
235    }
236    void PahisAmmuAseella(PlatformCharacter pahis)
237    {
238        PhysicsObject ammus = pahis.Weapon.Shoot();
239        if (ammus != null)
240        {
241            ammus.Size *= 1.0;
242            ammus.Image = LoadImage("Ammus2");
243            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
244
245        }
246
247    }
248    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
249    {
250        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
251        if (ammus != null)
252        {
253            ammus.Size *= 1.0;
254            ammus.Image = LoadImage("Ammus2");
255            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
256
257        }
258   
259    }
260   
261}
262
263class Vihu : PlatformCharacter
264{
265    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
266    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
267   
268    public Vihu(double leveys, double korkeus)
269        : base(leveys, korkeus)
270    {
271        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { Destroy(); };
272    } 
273   
274   
275   
276       
277}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.