source: 2016/27/PekkaP/FinnishTroops/FinnishTroops/FinnishTroops/FinnishTroops.cs @ 10334

Revision 8299, 11.7 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)
RevLine 
[7781]1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FinnishTroops : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
[8031]15    private Animation ukkelinKavely;
16    PhysicsObject loppupalikka;
[7781]17    PlatformCharacter pelaaja1;
[8031]18    Image PelaajaKuva = LoadImage("PelaajaKuva");
[7865]19    Image cash = LoadImage("Cash");
20    Image pahisKuva = LoadImage("Sotilas1Vihollinen");
[7781]21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
[7785]22    IntMeter pelaajan1Pisteet;
[7865]23    Image ammus = LoadImage("Ammus2");
[7894]24    Image Palikka = LoadImage("Palikka");
25    IntMeter PelaajanElamat;
[7949]26    Image Tankki = LoadImage("Tankki");
[7955]27    ExplosionSystem rajahdys =
28  new ExplosionSystem(LoadImage("rajahdys_kuva"), 1);
29    MessageWindow Gameover;
30    MessageWindow TheEndForNow;
31    Image TeleporttausPalikka = LoadImage("Teleporttaus palikka");
[7781]32    public override void Begin()
33    {
[7955]34
35        ClearAll();
[8031]36        ukkelinKavely = LoadAnimation("ukkeli");
[7781]37        Gravity = new Vector(0, -1000);
38
39        LuoKentta();
[7894]40        LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 20.0, Screen.Top - 20.0);
[7781]41        LisaaNappaimet();
42
43        Camera.Follow(pelaaja1);
[7932]44        Camera.ZoomFactor = 2.5;
[7781]45        Camera.StayInLevel = true;
[7949]46
47       
[7781]48    }
49
50    void LuoKentta()
51    {
52        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
53        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
54        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
55        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
[7785]56        kentta.SetTileMethod('M', LisaaPahis);
[7949]57        kentta.SetTileMethod('T', LisaaTyyppi);
[7955]58        kentta.SetTileMethod('=', LuoLoppu);
[7781]59        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
60        Level.CreateBorders();
[7785]61        Level.Background.CreateGradient(Color.OrangeRed, Color.Black);
[7781]62    }
63
[7939]64   
65
[7785]66    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
[7894]68        Vihu pahis = new Vihu(leveys * 0.8, korkeus * 0.9);
69        pahis.X = -100;
70        pahis.Y = -100;
71        // ...
72        pahis.ElamaLaskuri.Value--;
[7785]73        pahis.Image = pahisKuva;
[7881]74        pahis.Position = paikka;
[7785]75        Add(pahis);
[7865]76        pahis.Tag = "PahisSotilas";
[7894]77
[7785]78        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
79        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
80        tasoAivot.TriesToJump = true;
81        tasoAivot.Speed = 100;
82        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
83        pahis.Brain = tasoAivot;
84
[7894]85        pahis.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
[8031]86        pahis.Weapon.IsVisible = false;
[7955]87        pahis.Weapon.CanHitOwner = false;
[7894]88        pahis.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
89        Timer ajastin = new Timer();
[7932]90        ajastin.Interval = 2.0;
[7894]91        ajastin.Timeout += delegate { PahisAmmuAseella(pahis); };
92            ajastin.Start();
93
94
[7785]95    }
[7949]96    void LisaaTyyppi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
97    {
98        PlatformCharacter tyyppi = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
99        tyyppi.X = -100;
100        tyyppi.Y = -100;
101        tyyppi.Image = Tankki;
102        tyyppi.Position = paikka;
103        Add(tyyppi);
104        tyyppi.Tag = "Tankki";
105
106        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
107        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
108        tasoAivot.TriesToJump = true;
109        tasoAivot.Speed = 100;
110        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
111        tyyppi.Brain = tasoAivot;
112
113        tyyppi.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
[7955]114        tyyppi.Weapon.CanHitOwner = false;
[7949]115        tyyppi.Weapon.IsVisible = false;
[8299]116        tyyppi.Weapon.AmmoIgnoresGravity = true;
[7949]117        tyyppi.Weapon.Power.Value = 2000;
118        tyyppi.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
119        Timer ajastin = new Timer();
[8299]120        ajastin.Interval = 0.5;
[7949]121        ajastin.Timeout += delegate { PahisAmmuAseella(tyyppi); };
122        ajastin.Start();
123
124    }
[8299]125   
[7955]126    void LuoLoppu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
127    {
[8031]128        loppupalikka = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
[7955]129        loppupalikka.Position = paikka;
[8031]130        loppupalikka.Tag = "loppupalikka";
[7955]131        loppupalikka.Image = TeleporttausPalikka;
[8031]132       
[7955]133        Add(loppupalikka);
134    }
135    void tormaaloppuun(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject loppupalikka)
136    {
[8031]137        TheEndForNow = new MessageWindow("Pakenit pois rakennuksesta... Menit kotiisi... Näit jonkun Random tyypin... tajusit että se oli... John CENAA!.. sait sydänkohtauksen ja kuolit... The End");
[7955]138        Add(TheEndForNow);
139    }
[7781]140    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
141    {
142        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
143        taso.Position = paikka;
[7894]144        taso.Image = Palikka;
[7781]145        Add(taso);
146    }
147
148    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
149    {
150        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
151        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
152        tahti.Position = paikka;
[7865]153        tahti.Image = cash;
[7785]154        tahti.Tag = "Cash";
[7781]155        Add(tahti);
156    }
157
[7939]158
159        void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
[7781]160    {
[8031]161        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys *0.7, korkeus * 0.7);
[7781]162        pelaaja1.Position = paikka;
163        pelaaja1.Mass = 4.0;
[8031]164        pelaaja1.Image = PelaajaKuva;
[7785]165        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Cash", TormaaTahteen);
[7781]166        Add(pelaaja1);
[7865]167        pelaaja1.Tag = "pelaaja1";
[8031]168        pelaaja1.Animation = new Animation(ukkelinKavely);
[7865]169
170        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
[8031]171        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false;
[7865]172
173        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
174
175        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
176
177        Grenade kranaatti = new Grenade(4.0);
178
[7894]179        PelaajanElamat = new IntMeter(5);
[7865]180
[7894]181        Label pelaajanElama = new Label();
182        pelaajanElama.X = pelaaja1.X + 600;
183        pelaajanElama.Y = pelaaja1.Y + 600;
184        pelaajanElama.TextColor = Color.LightPink;
185        pelaajanElama.Color = Color.Transparent;
186        pelaajanElama.BindTo(PelaajanElamat);
187        Add(pelaajanElama);
[7865]188
[8031]189        AddCollisionHandler(pelaaja1, "loppupalikka", tormaaloppuun);
190
[7781]191    }
[7865]192    void HeitaKranaatti(PlatformCharacter pelaaja)
193    {
194        Grenade kranu = new Grenade(4.0);
195        Add(kranu);
196        pelaaja.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(30), 10000);
197        kranu.Explosion.ShockwaveReachesObject += KranaattiOsui;
198    }
199    void KranaattiOsui(IPhysicsObject rajahdyksenKohde, Vector v)
200    {
[7955]201        if (rajahdyksenKohde.Tag.Equals("PahisSotilas") || rajahdyksenKohde.Tag.Equals("pelaaja1") || rajahdyksenKohde.Tag.Equals("Tankki"))
202        {
203            rajahdyksenKohde.Destroy();
204            if (rajahdyksenKohde == pelaaja1)
205            {
206                Gameover = new MessageWindow("Hävisit pelin");
207                Add(Gameover);
208                Timer.SingleShot(5, Begin);
209            }
210        }
[7865]211    }
[7781]212
[7865]213
[7781]214    void LisaaNappaimet()
215    {
216        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
217        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
[7865]218        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, HeitaKranaatti, "Heitä kranu", pelaaja1);
[7781]219        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
220        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
221        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
222
[8031]223        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
[7781]224
225        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
226        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
227        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
[8031]228        ControllerOne.Listen(Button.RightTrigger, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
229        ControllerOne.Listen(Button.LeftTrigger, ButtonState.Down, HeitaKranaatti, "Heitä kranu", pelaaja1);
[7781]230
[7865]231        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaaja1);
232
[7781]233        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
234    }
235
236    void Liikuta(PlatformCharacter pelaaja1, double nopeus)
237    {
238        pelaaja1.Walk(nopeus);
[8031]239        if (nopeus == 200)
240        {
241            pelaaja1.Animation.Start();
242        }
243        else
244        {
245            pelaaja1.Animation.Stop();
246        }
[7781]247    }
248
249    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
250    {
[7785]251        pelaaja1.Jump(nopeus);
[7781]252    }
253
[7785]254    void TormaaTahteen(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject tahti)
[7781]255    {
256        maaliAani.Play();
[7785]257        MessageDisplay.Add("Cash");
[7781]258        tahti.Destroy();
[7785]259        pelaajan1Pisteet.Value += 100;
260
[7781]261    }
[7785]262
[7894]263
[7785]264    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
265    {
266        pelaajan1Pisteet = new IntMeter(0);
267        pelaajan1Pisteet.MaxValue = 1900;
268
269        Label naytto = new Label();
270        naytto.BindTo(pelaajan1Pisteet);
271        naytto.X = x;
272        naytto.Y = y;
273        naytto.TextColor = Color.Black;
274        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
275        naytto.Color = Level.Background.Color;
276        Add(naytto);
277
278
279        return pelaajan1Pisteet;
280    }
[7865]281    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
282    {
[7894]283        if (kohde == pelaaja1)
284        {
285            if (PelaajanElamat > 0)
286            {
287                PelaajanElamat.Value -= 1;
288                if (PelaajanElamat == 0)
289                {
290                    pelaaja1.Destroy();
[7955]291                    Gameover = new MessageWindow("Hävisit pelin");
292                    Add(Gameover);
293                    Timer.SingleShot(5, Begin);
[7894]294                }
295            }
296
297        }
298        if (kohde == pelaaja1)
299        {
300            if (PelaajanElamat > 0)
301            {
302                PelaajanElamat.Value -= 1;
303                if (PelaajanElamat == 0)
304                {
305                    pelaaja1.Destroy();
306                }
307            }
308
309        }
[7932]310       if (kohde.Tag.Equals("PahisSotilas"))
311        {
312            (kohde as Vihu).ElamaLaskuri.Value -= 1;
313        }
[7894]314
315
[7865]316        ammus.Destroy();
317    }
[7894]318    void PahisAmmuAseella(PlatformCharacter pahis)
319    {
320        PhysicsObject ammus = pahis.Weapon.Shoot();
321        if (ammus != null)
322        {
323            ammus.Size *= 1.0;
324            ammus.Image = LoadImage("Ammus2");
325            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
326
327        }
[8299]328     
[7894]329    }
[7865]330    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
331    {
[7894]332        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
333        if (ammus != null)
334        {
335            ammus.Size *= 1.0;
[7865]336            ammus.Image = LoadImage("Ammus2");
[7894]337            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
338
[7865]339        }
340   
[7894]341    }
342   
[7785]343}
[7881]344
345class Vihu : PlatformCharacter
346{
[8299]347    public IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
[7881]348    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
[7932]349   
[7881]350    public Vihu(double leveys, double korkeus)
351        : base(leveys, korkeus)
352    {
[7932]353        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { Destroy(); };
354    } 
355   
356   
357   
358       
[7881]359}
[8299]360class tyyppi : PlatformCharacter
361{
362    public IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(15, 0, 15);
363
364    public IntMeter ElamaLaskuri {  get { return elamaLaskuri; } }
365    public tyyppi(double leveys, double korkeus)
366        : base(leveys, korkeus)
367    {
368        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { Destroy(); };
369    }
370}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.