source: 2016/27/PaavoH/UltimateAdventure/UltimateAdventure/UltimateAdventure/UltimateAdventure.cs @ 8747

Revision 8747, 27.6 KB checked in by npo17_0, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using System.IO;
9
10public class UltimateAdventure : PhysicsGame
11{
12    double nopeus = 200;
13    const double JumpSpeed = 750;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15    IntMeter Pommit = new IntMeter(50);
16    Double Painovoima = -1000;
17    DoubleMeter DrownTime = new DoubleMeter (0.5);
18    bool saapiiskata = true;
19    bool saapommittaa = true;
20    bool NinjaIsRaged = false;
21    PushButton TextureButton;
22    PushButton FullScreenButton;
23    DoubleMeter aani = new DoubleMeter(0, 0, 1);
24    private IntMeter OxygenMeter;
25    List<string> destroybleThings = new List<string>(new string[]{ "PhysicsBlock", "moonstone", "turret", "snake", "silmamob","wizard","Ninja"});
26
27    PlatformCharacter pelaaja1;
28    IntMeter elamaLaskuri;
29
30    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
31    Image Bpimage = LoadImage("stoneplatform");
32    Image silmamobimage = LoadImage("silmamob");
33    Image veripartikkeli = LoadImage("veripartikkeli");
34    Image playerhealth = LoadImage("playerhealth");
35    Image Bomb = LoadImage("bomb");
36    Image Arrow = LoadImage("Arrow");
37    Image PhysicBlockImage = LoadImage("PhysicBlockTexture");
38    Image TurretImage = LoadImage("TurretTextureV1");
39    Image Snake = LoadImage("snake");
40    Image Player = LoadImage("PlayerV2");
41    Image SpeedShoeImage = LoadImage("SpeedShoe");
42    //Image MoonstoneImage = LoadImage("Moonstone");
43    Image WizardrWand = LoadImage("WizardingWandV3");
44    Image LogoImage = LoadImage("LogoV1");
45    Image NinjaImage = LoadImage("Ninja");
46    Image Ninjathings = LoadImage("NinjaThings");
47    Image WizParticle = LoadImage("WizardingParticle");
48    Image AchivementBottom = LoadImage("AchivementBottom");
49    //Image marsstone = LoadImage("marsstone");
50    Image OxygenBottleImage = LoadImage("OxygenBottle");
51    Image NinjaStarImage = LoadImage("Shurigen");
52    Image Empty = LoadImage("Empty");
53    Image LittleGreenMan = LoadImage("LittleGreenManV2");
54
55    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
56    SoundEffect WizardZap = LoadSoundEffect("WizardZap");
57    Animation Ruoskanimaatio;
58    Animation Snakiitio;
59
60    GameObject Logo;
61
62    double aanenvoimakkuus = 0.1;
63
64    public override void Begin()
65    {
66        Snakiitio = LoadAnimation("SnakeV2");
67        Ruoskanimaatio = LoadAnimation("ruoska");
68        DataSave tulos = null;
69        tulos = DataStorage.Load<DataSave>(tulos, "Options.xml");
70        SmoothTextures = tulos.IsSmoothTex;
71        IsFullScreen = tulos.FullScreen;
72        aani.Value = tulos.Volume;
73        LuoAlkuValikko();
74
75
76    }
77
78    void LuoAlkuValikko()
79    {
80        ClearAll();
81        LuoLogo();
82        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("UltimateAdventure", "Aloita peli", "Options", "Avaa valittu kenttä","Trophies","Lopeta");
83
84        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
85        alkuValikko.AddItemHandler(1, MenuOptions);
86        alkuValikko.AddItemHandler(2, SelectLevel);
87        alkuValikko.AddItemHandler(3, Achivement);
88        alkuValikko.AddItemHandler(4, Exit);
89
90        Add(alkuValikko);
91    }
92    void LuoPeliValikko()
93    {
94        MultiSelectWindow Pelivalikko = new MultiSelectWindow(" ", "Jatka peliä", "Options", "Lopeta");
95
96        //Pelivalikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
97        Pelivalikko.AddItemHandler(1, PeliOptions);
98        Pelivalikko.AddItemHandler(2, Exit);
99
100        Add(Pelivalikko);
101    }
102
103    void LuoLogo()
104    {
105        Logo = new GameObject(1000,120);
106        Logo.Y = Level.Top-100;
107        Logo.Image = LogoImage;
108        Add(Logo);
109
110        Label teksti = new Label("Beta");
111        teksti.X = Screen.Right - 470;
112        teksti.Y = Screen.Top - 300;
113        teksti.TextScale *= 1.5;
114        teksti.TextColor = Color.Black;
115        Add(teksti);
116    }
117    void AloitaPeli()
118    {
119        StartLevel("kentta1");
120
121    }
122
123    void Achivement()
124    {
125        GameObject Achivementbottom = new GameObject(300,70);
126        int Acloop = 0;
127        while (Acloop < 11)
128        {
129            Achivementbottom.Y = Level.Top - 100 * Acloop;
130            Acloop = Acloop + 1;
131        }
132        Achivementbottom.Image = AchivementBottom;
133        Add(Achivementbottom);
134        BackButton();
135        Logo.Destroy();
136        IsMouseVisible = true;
137    }
138    void StartLevel(String LevelName)
139    {
140        ClearAll();
141        Gravity = new Vector(0, Painovoima);
142
143        AddLevel(LevelName);
144        LisaaNappaimet();
145        LuoElamaLaskuri();
146        CreateOxygenMeter();
147        Camera.Follow(pelaaja1);
148        Camera.ZoomFactor = 2.8;
149        Camera.StayInLevel = true;
150
151        Label PommienMaara = new Label(Pommit);
152        PommienMaara.X = Screen.Right - 150;
153        PommienMaara.Y = Screen.Top - 150;
154        Add(PommienMaara);
155
156    }
157
158
159    void MenuOptions()
160    {
161        Options();
162        BackButton();
163    }
164    void Options()
165    {
166        Mouse.IsCursorVisible = true;
167        Slider liukusaadin = LuoSlider();
168        Add(liukusaadin);
169        TeeTextureButton();
170        TeeFullScreenButton();
171    }
172
173    void SelectLevel()
174    {
175        InputWindow AskWindow = new InputWindow("What level you want to play.");
176        AskWindow.TextEntered += ProcessInput;
177        Add(AskWindow);
178        BackButton();
179    }
180
181    void ProcessInput(InputWindow window)
182    {
183        string answer = window.InputBox.Text;
184        if (answer == null || answer == "") return;
185        FileStream stream = null;
186        bool success = true;
187        try 
188        {
189            stream = File.Open("Content\\" + answer+".xnb", FileMode.Open);
190        }
191        catch (FileNotFoundException f)
192        {
193            success = false;
194        }
195        finally
196        {
197            if(stream != null)
198                stream.Close();
199        }
200        if (success)
201            StartLevel(answer);
202        else
203            SelectLevel();
204    }
205   
206
207    void PeliOptions()
208    {
209        Options();
210        TeeSuljePeliOptions();
211    }
212    void TeeTextureButton()
213    {
214        TextureButton = new PushButton("" + SmoothTextures);
215        TextureButton.Y = -100;
216        TextureButton.Clicked += PaivitaTextureButton;
217        TextureButton.Tag = "Options";
218
219        Add(TextureButton);
220    }
221    void PaivitaTextureButton()
222    {
223        SmoothTextures = !SmoothTextures;
224        TextureButton.Text = "" + SmoothTextures;
225    }
226
227  void TeeFullScreenButton()
228  {
229      FullScreenButton = new PushButton("" + IsFullScreen);
230      FullScreenButton.Y = -150;
231      FullScreenButton.Clicked += PaivitaFullScreen;
232      FullScreenButton.Tag = "Options";
233
234      Add(FullScreenButton);
235  }
236
237  void PaivitaFullScreen()
238  {
239      if (IsFullScreen = false);
240      IsFullScreen = !IsFullScreen;
241      FullScreenButton.Text = "" + IsFullScreen;
242  }
243
244    Slider LuoSlider()
245    {
246
247        aani.Changed += MuutaAanenvoimakuutta;
248
249        Slider liukusaadin = new Slider(200, 20);
250        liukusaadin.BindTo(aani);
251        liukusaadin.Tag = "Options";
252        liukusaadin.X = 0;
253        liukusaadin.Y = 0;
254
255        liukusaadin.Color = Color.GreenYellow;
256        liukusaadin.Knob.Image = tahtiKuva;
257        liukusaadin.Track.Color = Color.Black;
258        liukusaadin.BorderColor = Color.LightBlue;
259
260        return liukusaadin;
261
262    }
263    void BackButton()
264    {
265        PushButton BackNappain = new PushButton("Back");
266        BackNappain.Y = -300;
267        BackNappain.Clicked += SaveOptions;
268        BackNappain.Clicked += LuoAlkuValikko;
269
270        Add(BackNappain);
271    }
272
273    void SaveOptions()
274    {
275        DataSave save = new DataSave();
276        save.IsSmoothTex = SmoothTextures;
277        save.Volume = aani.Value;
278        DataStorage.Save<DataSave>(save, "Options.xml");
279       
280
281    }
282    void TeeSuljePeliOptions()
283    {
284        PushButton SuljePeliOptions = new PushButton("Back");
285        SuljePeliOptions.Y = -300;
286        SuljePeliOptions.Tag = "Options";
287        SuljePeliOptions.Clicked += SaveOptions;
288        SuljePeliOptions.Clicked += JatkaPelia;
289
290        Add(SuljePeliOptions);
291    }
292
293    void JatkaPelia()
294    {
295        List<GameObject> Oliot = GetObjectsWithTag("Options");
296        foreach (GameObject item in Oliot)
297        {
298            item.Destroy();
299        }
300        IsMouseVisible = false;
301    }
302    void MuutaAanenvoimakuutta(double vanhaArvo, double uusiArvo)
303    {
304        aanenvoimakkuus = uusiArvo;
305        MessageDisplay.Add(aanenvoimakkuus.ToString());
306    }
307
308    void AddLevel(String LevelName)
309    {
310         TileMap level = TileMap.FromLevelAsset(LevelName);
311        level.SetTileMethod('#', LisaaSolid);
312        level.SetTileMethod('&', LisaaBp);
313        level.SetTileMethod('*', LisaaHealt);
314        level.SetTileMethod('o', LisaaPelaaja);
315        level.SetTileMethod('0', LisaaSilmamob);
316        level.SetTileMethod('5', LisaaSnakemob);
317        level.SetTileMethod('>', LisaaTurret);
318        level.SetTileMethod('☂', PhysicBlock);
319        level.SetTileMethod('7', LisaaSpeedBoots);
320        level.SetTileMethod('O', LisaaPommipakkaus);
321        level.SetTileMethod('U', Water);
322        level.SetTileMethod('W', Wizard);
323        level.SetTileMethod('C', Moonstone);
324        level.SetTileMethod('N', Ninja);
325        level.SetTileMethod('H', OxygenBottle);
326        level.SetTileMethod('L', LisaaLGM);
327        level.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
328        Level.CreateBorders();
329        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue);
330    }
331
332    void LisaaSolid(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
333    {
334        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
335        taso.Position = paikka;
336        taso.Color = RandomGen.NextColor();
337        Add(taso);
338    }
339
340    void LisaaBp(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
341    {
342        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
343        taso.Position = paikka;
344        taso.Image = Bpimage;
345        taso.Tag = "PhysicsBlock";
346        Add(taso);
347    }
348
349    void LisaaTurret(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
350    {
351        PhysicsObject Turret = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
352        Turret.Position = paikka;
353        Turret.Image = TurretImage;
354        Turret.Tag = "turret";
355        Add(Turret);
356
357
358        Timer ajastin = new Timer();
359        ajastin.Interval = 0.1;
360        ajastin.Timeout += delegate
361        {
362            if (pelaaja1.X > Turret.X && Math.Abs(pelaaja1.Y - Turret.Y) < 20 && Turret.IsDestroyed == false)
363            {
364                PhysicsObject nuoli = new PhysicsObject(30, 5);
365                nuoli.Position = Turret.Position;
366                nuoli.Velocity = new Vector(1700, 0);
367                Add(nuoli);
368                nuoli.Image = Arrow;
369                nuoli.Tag = "nuoli";
370                //AddCollisionHandler(nuoli, CollisionHandler.DestroyObject);
371                ajastin.Stop();
372            }
373        };
374        ajastin.Start();
375    }
376
377    void PhysicBlock(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
378    {
379        PhysicsObject PhysicBlock = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
380        PhysicBlock.Position = paikka;
381        PhysicBlock.Image = PhysicBlockImage;
382        PhysicBlock.Mass = 200.0;
383        Add(PhysicBlock);
384    }
385
386    void Moonstone(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
387    {
388        PhysicsObject Moonstone = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
389        Moonstone.Position = paikka;
390        //Moonstone.Image = MoonstoneImage;
391        Moonstone.Tag = "moonstone";
392        Add(Moonstone);
393    }
394
395
396    void Water(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
397    {
398        GameObject Water = new GameObject(leveys, korkeus);
399        Water.Position = paikka;
400        Water.Color = new Color(0, 0, 100, 55);
401        Add(Water, 2);
402        Water.Tag = "Water";
403
404        Timer ajastin = new Timer();
405        ajastin.Interval = 0.1;
406        ajastin.Timeout += delegate
407        {
408            int palikoitaVasemmalla = GetObjectsAt(Water.Position + new Vector(-leveys, 0)).Count;
409            int palikoitaOikealla = GetObjectsAt(Water.Position + new Vector(leveys, 0)).Count;
410            int palikoitaAlhaalla = GetObjectsAt(Water.Position + new Vector(0, -korkeus)).Count;
411
412            if (palikoitaOikealla + palikoitaVasemmalla + palikoitaAlhaalla < 6)
413            {
414                Water.Destroy();
415                ajastin.Stop();
416            }
417        };
418        ajastin.Start();
419    }
420
421
422
423    void LisaaHealt(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
424    {
425        PhysicsObject healt = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
426        healt.IgnoresCollisionResponse = true;
427        healt.Position = paikka;
428        healt.Image = tahtiKuva;
429        healt.Tag = "healt";
430        Add(healt);
431    }
432
433    void LisaaPommipakkaus(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
434    {
435        PhysicsObject Pommipakkaus = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
436        Pommipakkaus.IgnoresCollisionResponse = true;
437        Pommipakkaus.Position = paikka;
438        //Pommipakkaus.Image = tahtiKuva;
439        Pommipakkaus.Tag = "Pommipakkaus";
440        Add(Pommipakkaus);
441    }
442    void LisaaSpeedBoots(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
443    {
444        PhysicsObject SpeedShoe = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
445        SpeedShoe.IgnoresCollisionResponse = true;
446        SpeedShoe.Position = paikka;
447        SpeedShoe.Tag = "SpeedBoots";
448        SpeedShoe.Image = SpeedShoeImage;
449        Add(SpeedShoe);
450    }
451    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
452    {
453        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
454        pelaaja1.Position = paikka;
455        pelaaja1.Mass = 4.0;
456        pelaaja1.Image = Player;
457        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
458        pelaaja1.Mass = 100.0;
459        AddCollisionHandler(pelaaja1, "healt", TormaaHealtiin);
460        AddCollisionHandler(pelaaja1, "silmamob", TormaaSilmaMobiin);
461        AddCollisionHandler(pelaaja1, "snake", TormaaSnakeen);
462        AddCollisionHandler(pelaaja1, "nuoli", TormaaNuoleen);
463        AddCollisionHandler(pelaaja1, "SpeedBoots", TormaaSpeedBootsiin);
464        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Pommipakkaus", TormaaPommipakkaukseen);
465        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Ammo", AmmoTormaus);
466        AddCollisionHandler(pelaaja1, "OxygenBottle", OxygenBotle);
467        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Lgm", TormaaLGM);
468        Add(pelaaja1);
469    }
470
471    void OxygenBottle(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
472    {
473        PhysicsObject OxygenBottle = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys / 2, korkeus / 2);
474        OxygenBottle.IgnoresCollisionResponse = true;
475        OxygenBottle.Position = paikka;
476        OxygenBottle.Tag = "OxygenBottle";
477        OxygenBottle.Image = OxygenBottleImage;
478        Add(OxygenBottle);
479    }
480
481
482    void LisaaSilmamob(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
483    {
484        PlatformCharacter SilmaMob = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
485        PlatformWandererBrain SilmaMobAivot = new PlatformWandererBrain();
486        SilmaMob.Position = paikka; 
487        SilmaMobAivot.Speed = 100;
488        SilmaMob.Tag = "silmamob";
489        SilmaMob.Image = silmamobimage;
490        SilmaMob.Brain = SilmaMobAivot;
491        Add(SilmaMob);
492    }
493
494    void LisaaSnakemob(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
495    {
496        PlatformCharacter Snake = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
497        PlatformWandererBrain Snakeaivot = new PlatformWandererBrain();
498        Snakeaivot.Speed = 100;
499        Snake.Position = paikka;
500        Snake.Tag = "snake";
501        Snake.Brain = Snakeaivot;
502        Snake.Animation = new Animation(Snakiitio);
503        Snake.Animation.Start();
504
505        Add(Snake);
506        }
507
508    void LisaaLGM(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
509    {
510        PlatformCharacter LGM = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
511        FollowerBrain LGMAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
512        LGM.Position = paikka;
513        LGMAivot.Speed = 100;
514        LGM.Tag = "Lgm";
515        LGM.Image = LittleGreenMan;
516        LGM.Brain = LGMAivot;
517        Add(LGM);
518    }
519
520    void Wizard(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
521        {
522            PlatformCharacter Wizard = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
523            Wizard.Position = paikka;
524            Wizard.Image = Player;
525            Wizard.Tag = "Wizard";
526
527            FollowerBrain WizardBrain = new FollowerBrain(pelaaja1);
528            PlatformWandererBrain toisetAivot = new PlatformWandererBrain();
529            WizardBrain.FarBrain = toisetAivot;
530            Wizard.Brain = WizardBrain;
531            WizardBrain.DistanceClose = 10 * RUUDUN_KOKO;
532
533
534            Wizard.Weapon = new AssaultRifle(10, 10);
535            Wizard.Weapon.Position = new Vector(10, 0);
536            Wizard.Weapon.AttackSound = WizardZap;
537            Wizard.Weapon.Power.DefaultValue = 200;
538
539            Wizard.Weapon.Image = WizardrWand;
540            //Wizard.Weapon.Image = WizardrWand; Ammuksen kuvaksi
541            Add(Wizard);
542
543            const double ampumisEtaisyys = 10 * RUUDUN_KOKO;
544            WizardBrain.TargetClose += delegate
545            {
546                Timer shootingtimer = new Timer();
547                shootingtimer.Interval = 0.75;
548                shootingtimer.Timeout += delegate
549                {
550                    if (Vector.Distance(Wizard.Position, pelaaja1.Position) < ampumisEtaisyys)
551                    {
552                        PhysicsObject Ammus = Wizard.Weapon.Shoot();
553                        if (Ammus != null)
554                        {
555                            Ammus.Image = WizParticle;
556                            AddCollisionHandler(Ammus, CollisionHandler.DestroyObject);
557                            Ammus.Tag = "Ammo";
558                        }
559                    }
560                };
561                shootingtimer.Start();
562            };
563
564        }
565
566    void Ninja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
567     { 
568        PlatformCharacter Ninja = new PlatformCharacter(leveys /8 *3, korkeus);
569        Ninja.Position = paikka;
570        Ninja.Image = NinjaImage;
571        Ninja.Tag = "Ninja";
572        GameObject NinjaThings = new GameObject(leveys, korkeus);
573        NinjaThings.Image = Ninjathings;
574        Ninja.Add(NinjaThings);
575
576        FollowerBrain NinjaBrain = new FollowerBrain(pelaaja1);
577            PlatformWandererBrain toisetAivot = new PlatformWandererBrain();
578            NinjaBrain.FarBrain = toisetAivot;
579            Ninja.Brain = NinjaBrain;
580
581
582        Ninja.Weapon = new AssaultRifle(10, 10);
583        Ninja.Weapon.AttackSound = null;
584        Ninja.Weapon.Power.Value = 20;
585        Ninja.Weapon.Power.DefaultValue = 20;
586
587        Ninja.Weapon.Image = Empty;
588        Ninja.Tag = "NINZA";
589        Add(Ninja);
590
591        const double ampumisEtaisyys = 10 * RUUDUN_KOKO;
592        NinjaBrain.TargetClose += delegate
593        {
594            Timer shootingtimer = new Timer();
595            shootingtimer.Interval = 5;
596            shootingtimer.Timeout += delegate
597            {
598                if (Vector.Distance(Ninja.Position, pelaaja1.Position) < ampumisEtaisyys && NinjaIsRaged == true)
599                {
600                    PhysicsObject Ammus = Ninja.Weapon.Shoot();
601                    if (Ammus != null)
602                    {
603                        Ammus.Image = NinjaStarImage;
604                        AddCollisionHandler(Ammus, CollisionHandler.DestroyObject);
605                        Ammus.Tag = "Ammo";
606                    }
607                }
608            };
609            shootingtimer.Start();
610        };
611    }
612
613
614    void LisaaNappaimet()
615    {
616        //Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
617        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, LuoPeliValikko, "Lopeta peli");
618
619        if (ControllerOne.IsConnected == false)
620        { 
621
622        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "", pelaaja1, -1.0);
623        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "", pelaaja1, 1.0);
624        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "", pelaaja1, JumpSpeed);
625        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Ui, "", pelaaja1);
626
627        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Pressed, Lyo, "Pelaaja Lyö", pelaaja1);
628        Mouse.Listen(MouseButton.Right, ButtonState.Pressed, HeitaPommi, "Pelaaja heittää pommin", pelaaja1);
629
630            }
631
632        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
633
634        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia pyörittämällä.");
635        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "", pelaaja1, JumpSpeed);
636        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Ui, "", pelaaja1);
637        ControllerOne.Listen(Button.RightShoulder, ButtonState.Pressed, HeitaPommi, "Pelaaja heittää pommin", pelaaja1);
638        ControllerOne.Listen(Button.LeftShoulder, ButtonState.Pressed, Lyo, "Pelaaja Lyö", pelaaja1);
639    }
640
641    void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila)
642    {
643        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
644        pelaaja1.Walk(tatinAsento.X * nopeus);
645    }
646    void Lyo(PlatformCharacter hahmo)
647    {
648        if (saapiiskata == false)
649            return;
650
651        saapiiskata = false;
652
653        PhysicsObject temp = new PhysicsObject(50, 20);
654        //temp.IsVisible = false;
655        temp.IgnoresGravity = true;
656        temp.IgnoresCollisionResponse = true;
657        temp.Destroyed += delegate { saapiiskata = true; };
658        temp.Tag = "temp";
659        Add(temp);
660        temp.Animation = new Animation(Ruoskanimaatio);
661        temp.Animation.Start();
662
663        AddCollisionHandler(temp, "silmamob", CollisionHandler.DestroyTarget);
664        AddCollisionHandler(temp, "snake", CollisionHandler.DestroyTarget);
665        AddCollisionHandler(temp, "Lgm", CollisionHandler.DestroyTarget);
666        AddCollisionHandler(temp, "NINZA", NinjaRage);
667
668        Timer.SingleShot(0.1, temp.Destroy);
669
670        Timer ajastin = new Timer();
671        ajastin.Interval = 0.01;
672        ajastin.Timeout += delegate
673        {
674            if (hahmo.FacingDirection == Direction.Left)
675            {
676                temp.TextureWrapSize = new Vector(-1, 1);
677                temp.Position = new Vector((hahmo.Position.X - (hahmo.Width / 2) - (temp.Width * .35)), hahmo.Position.Y);
678            }
679            else
680            {
681                temp.TextureWrapSize = new Vector(1, 1);
682                temp.Position = new Vector((hahmo.Position.X + (hahmo.Width / 2) + (temp.Width * .35)), hahmo.Position.Y);
683            }
684        };
685        ajastin.Start();
686    }
687    void HeitaPommi(PlatformCharacter hahmo)
688    {
689        if (saapommittaa == false || Pommit.Value <= 0)
690            return;
691        Pommit.Value--;
692
693        saapommittaa = false;
694
695        Grenade Pommi = new Grenade(10.0);
696        for (int i = 0; i < destroybleThings.Count; i++)
697        {
698         Pommi.Explosion.AddShockwaveHandler(destroybleThings[i], DestroyCube);
699        }
700        Pommi.Explosion.AddShockwaveHandler(pelaaja1, PalyerTouchingExplo);
701        hahmo.Throw(Pommi, Angle.FromDegrees(30), 10000);
702        Pommi.Image = Bomb;
703
704        Timer.SingleShot(.2, delegate { saapommittaa = true; });
705    }
706
707    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double suunta)
708    {
709        hahmo.Walk(nopeus * suunta);
710    }
711
712    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
713    {
714        hahmo.Jump(nopeus);
715    }
716
717    void Ui (PlatformCharacter hahmo)
718    {
719        GameObject alla = GetObjectAt(hahmo.Position - new Vector(0, RUUDUN_KOKO / 2 + 2));
720        if (alla != null && alla.Tag ==  "Water")
721        {
722            hahmo.Velocity = new Vector(0, 100);
723        }
724    }
725
726    void TormaaHealtiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject healt)
727    {
728        maaliAani.Play(aanenvoimakkuus, 0.0, 0.0);
729        healt.Destroy();
730        elamaLaskuri.Value += 5;
731    }
732
733    void LuoElamaLaskuri()
734    {
735        elamaLaskuri = new IntMeter(10);
736        elamaLaskuri.MaxValue = 99;
737        elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui;
738
739        Label ElamaKuva = new Label(playerhealth);
740        ElamaKuva.Size = new Vector(80, 80);
741        Add(ElamaKuva);
742
743        Label pisteNaytto = new Label();
744        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
745        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
746        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
747        pisteNaytto.Color = Color.Red;
748        pisteNaytto.BindTo(elamaLaskuri);
749        Add(pisteNaytto);
750
751        ElamaKuva.X = pisteNaytto.X;
752        ElamaKuva.Y = pisteNaytto.Y;
753
754
755
756    }
757
758    void CreateOxygenMeter()
759    {
760        OxygenMeter = new IntMeter(10, 0, 10);
761        //OxygenMeter.LowerLimit += ElamaLoppui;
762
763        ProgressBar OxygenBar = new ProgressBar(500, 20);
764        OxygenBar.X = 0;
765        OxygenBar.Y = Screen.Top - 20;
766        OxygenBar.BindTo(OxygenMeter);
767        OxygenBar.Color = Color.MidnightBlue;
768        OxygenBar.BarColor = Color.LightBlue;
769        Add(OxygenBar);
770
771        Timer DrowningTimer = new Timer();
772        DrowningTimer.Interval = DrownTime;
773        DrowningTimer.Timeout += CheckDrowning;
774        DrowningTimer.Start();
775    }
776
777    void CheckDrowning()
778    {
779        GameObject Water = GetObjectAt(pelaaja1.Position, "Water", 1);
780        if (Water == null)
781        {
782            OxygenMeter.Value++;
783        }
784        else
785        {
786            OxygenMeter.Value--;
787
788            if (OxygenMeter.Value == 0)
789            {
790                elamaLaskuri.Value--;
791            }
792        }
793    }
794
795
796
797    void ElamaLoppui()
798    { 
799        pelaaja1.Destroy();
800        ControllerOne.Vibrate(0.7, 0.7, 0.0, 0.0, 0.3);
801        ExplosionSystem rajahdys = new ExplosionSystem(veripartikkeli, 100);
802        Add(rajahdys);
803        rajahdys.MaxScale = 1.0;
804        rajahdys.MaxVelocity = 20.0;
805        rajahdys.MinLifetime = 2.0;
806        int pMaara = 50;
807        Timer.SingleShot(3.0, ConfirmExit);
808
809
810
811        rajahdys.AddEffect(pelaaja1.X, pelaaja1.Y, pMaara);
812        //rajahdys.X = pelaaja1.X;
813        //rajahdys.Y = pelaaja1.Y;
814    }
815    void TormaaSilmaMobiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject silmamob)
816    {
817        elamaLaskuri.Value -= 1;
818    }
819
820    void TormaaSnakeen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Snake)
821    {
822        elamaLaskuri.Value -= 1;
823    }
824
825    void AmmoTormaus(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject ammo)
826    {
827        elamaLaskuri.Value -= 9;
828    }
829
830    void TormaaLGM(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject LGM)
831    {
832        elamaLaskuri.Value -= 1;
833    }
834
835    void TormaaNuoleen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject nuoli)
836    {
837        elamaLaskuri.Value -= 2;
838
839    }
840
841    void TormaaSpeedBootsiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject SpeedBoots)
842    {
843        nopeus *= 2;
844        SpeedBoots.Destroy();
845        Timer.SingleShot(5.0, delegate { nopeus /= 2; });
846
847    }
848
849    void TormaaPommipakkaukseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Pommipakkaus)
850    {
851        Pommit.Value += 5;
852        Pommipakkaus.Destroy();
853    }
854
855    void OxygenBotle(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject OxygenBottle)
856    {
857        DrownTime.Value+= 0.5;
858        OxygenBottle.Destroy();
859    }
860
861    void DestroyCube(IPhysicsObject destroyable, Vector v  )
862    {
863        destroyable.Destroy();
864    }
865    void PalyerTouchingExplo(IPhysicsObject pelaaja1, Vector v)
866    {
867        elamaLaskuri.Value -= 5;
868    }
869
870    void NinjaRage(PhysicsObject Ninja, PhysicsObject Temp)
871    {
872        NinjaIsRaged = true;
873    }
874}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.