source: 2016/27/PaavoH/UltimateAdventure/UltimateAdventure/UltimateAdventure/UltimateAdventure.cs @ 8357

Revision 8357, 8.9 KB checked in by tesatapa, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class UltimateAdventure : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    IntMeter elamaLaskuri;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
20    Image Bpimage = LoadImage("stoneplatform");
21    Image silmamobimage = LoadImage("silmamob");
22    Image veripartikkeli = LoadImage("veripartikkeli");
23    Image playerhealth = LoadImage("playerhealth");
24
25    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
26    Animation Ruoskanimaatio;
27
28   
29
30    public override void Begin()
31    {
32        Ruoskanimaatio = LoadAnimation("ruoska");
33        LuoAlkuValikko();
34       
35       
36    }
37
38    void LuoAlkuValikko()
39    {
40        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("UltimateAdventure", "Aloita peli","Lopeta");
41
42        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
43        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
44
45        Add(alkuValikko);
46    }
47
48    void AloitaPeli()
49    {
50        ClearAll();
51        SmoothTextures = false;
52        Gravity = new Vector(0, -1000);
53
54        LuoKentta();
55        LisaaNappaimet();
56        LuoElamaLaskuri();
57        Camera.Follow(pelaaja1);
58        Camera.ZoomFactor = 2.8;
59        Camera.StayInLevel = true;
60    }
61
62    void LuoKentta()
63    {
64        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
65        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
66        kentta.SetTileMethod('&', LisaaBp);
67        kentta.SetTileMethod('*', LisaaHealt);
68        kentta.SetTileMethod('o', LisaaPelaaja);
69        kentta.SetTileMethod('0', LisaaSilmamob);
70        kentta.SetTileMethod('5', LisaaSnakemob);
71        kentta.SetTileMethod('>', LisaaAT);
72        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
73        Level.CreateBorders();
74        Level.Background.CreateGradient(Color.SkyBlue, Color.SkyBlue);
75    }
76
77    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        taso.Position = paikka;
81        taso.Color = RandomGen.NextColor();
82        Add(taso);
83    }
84
85    void LisaaAT(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
86    {
87        PhysicsObject AT = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
88        AT.Position = paikka;
89        AT.Color = Color.YellowGreen;
90        Add(AT);
91
92
93        Timer ajastin = new Timer();
94        ajastin.Interval = 0.1;
95        ajastin.Timeout += delegate
96        {
97            if (pelaaja1.X > AT.X && Math.Abs(pelaaja1.Y - AT.Y) < 20)
98            {
99                PhysicsObject nuoli = new PhysicsObject(30, 5);
100                nuoli.Position = AT.Position;
101                nuoli.Velocity = new Vector(3000, 0);
102                Add(nuoli);
103                nuoli.Tag = "nuoli";
104                AddCollisionHandler(nuoli, CollisionHandler.DestroyObject);
105               ajastin.Stop();
106            }
107        };
108        ajastin.Start();
109    }
110
111
112
113
114    void LisaaHealt(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
115    {
116        PhysicsObject healt = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
117        healt.IgnoresCollisionResponse = true;
118        healt.Position = paikka;
119        healt.Image = tahtiKuva;
120        healt.Tag = "healt";
121        Add(healt);
122    }
123
124    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
125    {
126        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
127        pelaaja1.Position = paikka;
128        pelaaja1.Mass = 4.0;
129        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
130        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
131        AddCollisionHandler(pelaaja1, "healt", TormaaHealtiin);
132        AddCollisionHandler(pelaaja1, "silmamob", TormaaSilmaMobiin);
133        AddCollisionHandler(pelaaja1, "snake", TormaaSnakeen);
134        AddCollisionHandler(pelaaja1, "nuoli", TormaaNuoleen);
135        Add(pelaaja1);
136    }
137    void LisaaBp(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
138    {
139        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
140        taso.Position = paikka;
141        taso.Image = Bpimage;
142        Add(taso);
143    }
144
145    void LisaaMob(Vector paikka, double leveys, double korkeus, double massa, string tag, Brain aivo)
146    {
147        PlatformCharacter silmamob = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
148        silmamob.Position = paikka;
149        silmamob.Mass = massa;
150        silmamob.Image = silmamobimage;
151        Add(silmamob);
152        silmamob.Tag = tag;
153        silmamob.Brain = aivo;
154    }
155
156    void LisaaSilmamob(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
157    {
158        PlatformWandererBrain aivot = new PlatformWandererBrain();
159        aivot.Speed = 100;
160
161        LisaaMob(paikka, leveys, korkeus, 2.0, "silmamob", aivot);
162    }
163
164    void LisaaSnakemob(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
165    {
166        PlatformWandererBrain aivot = new PlatformWandererBrain();
167        aivot.Speed = 100;
168
169        LisaaMob(paikka, leveys, korkeus, 3.0, "snake", aivot);
170    }
171
172    void LisaaNappaimet()
173    {
174        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
175        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
176
177        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
178        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
179        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
180
181        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Pressed, Lyo, "Pelaaja Lyö", pelaaja1);
182
183        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
184
185        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
186        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
187        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
188
189        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
190    }
191
192    void Lyo(PlatformCharacter hahmo)
193    {
194        PhysicsObject temp = new PhysicsObject(50,20);
195      //temp.IsVisible = false;
196        temp.IgnoresGravity = true;
197        if (hahmo.FacingDirection == Direction.Left) temp.Position = new Vector((hahmo.Position.X - (hahmo.Width / 2) - (temp.Width*.35 )), hahmo.Position.Y);
198        else temp.Position = new Vector((hahmo.Position.X + (hahmo.Width /2) + (temp.Width *.35)), hahmo.Position.Y);
199        Add(temp);
200        temp.Animation = new Animation (Ruoskanimaatio);
201        temp.Animation.Start();
202
203        AddCollisionHandler(temp, "silmamob", CollisionHandler.DestroyTarget);
204        AddCollisionHandler(temp, "snake", CollisionHandler.DestroyTarget);
205
206        Timer.SingleShot(1, temp.Destroy);
207    }
208
209    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
210    {
211        hahmo.Walk(nopeus);
212    }
213
214    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
215    {
216        hahmo.Jump(nopeus);
217    }
218
219    void TormaaHealtiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject healt)
220    {
221        maaliAani.Play();
222        healt.Destroy();
223        elamaLaskuri.Value += 5;
224    }
225    void LuoElamaLaskuri()
226    {
227      elamaLaskuri = new IntMeter(10);
228      elamaLaskuri.MaxValue = 99;
229      elamaLaskuri.LowerLimit += ElamaLoppui;
230
231        Label ElamaKuva = new Label(playerhealth);
232        ElamaKuva.Size = new Vector(80, 80);
233        Add(ElamaKuva);
234
235        Label pisteNaytto = new Label();
236        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
237        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
238        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
239        pisteNaytto.Color = Color.Red;
240        pisteNaytto.BindTo(elamaLaskuri);
241        Add(pisteNaytto);
242
243        ElamaKuva.X = pisteNaytto.X;
244        ElamaKuva.Y = pisteNaytto.Y;
245
246
247
248    }
249
250    void ElamaLoppui()
251    {
252        pelaaja1.Destroy();
253        ExplosionSystem rajahdys = new ExplosionSystem(veripartikkeli, 100);
254        Add(rajahdys);
255        rajahdys.MaxScale = 1.0;
256        rajahdys.MaxVelocity = 20.0;
257        rajahdys.MinLifetime = 2.0;
258        int pMaara = 50;
259        Timer.SingleShot(3.0,ConfirmExit);
260       
261   
262
263        rajahdys.AddEffect(pelaaja1.X, pelaaja1.Y, pMaara);
264       //rajahdys.X = pelaaja1.X;
265       //rajahdys.Y = pelaaja1.Y;
266    }
267    void TormaaSilmaMobiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject silmamob)
268    {
269        elamaLaskuri.Value -=1;
270    }
271
272    void TormaaSnakeen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject silmamob)
273    {
274        elamaLaskuri.Value -= 1;
275    }
276    void TormaaNuoleen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject nuoli)
277    {
278        elamaLaskuri.Value -= 2;
279
280    }
281
282}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.