source: 2016/27/OskariL/Peli/Peli/Peli/Peli.cs @ 7681

Revision 7681, 5.3 KB checked in by karkaite, 6 years ago (diff)

Mhei~ Pong valmis.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Peli : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 600);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -600);
13
14    PhysicsObject pallo;
15    PhysicsObject maila1;
16    PhysicsObject maila2;
17
18    PhysicsObject vasenReuna;
19    PhysicsObject oikeaReuna;
20
21    IntMeter pelaajan1Pisteet;
22    IntMeter pelaajan2Pisteet;
23
24    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 380;
25
26    public override void Begin()
27    {
28        LuoKentta();
29        AsetaNappaimet();
30        LisaaLaskurit();
31        AloitaPeli();
32    }
33    void LuoKentta()
34    {
35        //luodaan pallo
36        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
37        pallo.Shape = Shape.Circle;
38        pallo.Color = Color.White;
39        pallo.X = 200.0;
40        pallo.Y = 0.0;
41        pallo.Restitution = 1.0;
42        pallo.CanRotate = false;
43        Add(pallo);
44
45        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
46
47        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
48        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
49
50        //luodaan kenttä       
51        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
52        vasenReuna.Restitution = 1.0;
53        vasenReuna.IsVisible = false;
54        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
55        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
56        oikeaReuna.IsVisible = false;
57        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
58        alaReuna.Restitution = 1.0;
59        alaReuna.IsVisible = false;
60        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
61        ylaReuna.Restitution = 1.0;
62        ylaReuna.IsVisible = false;
63
64        Level.Background.Color = Color.Black;
65        Camera.ZoomToLevel();
66
67    }
68    void AloitaPeli()
69    {
70        //liikutetaan palloa
71        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
72        pallo.Hit(impulssi);
73
74    }
75    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
76    {
77        //luodaan maila
78        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
79        maila.Shape = Shape.Rectangle;
80        maila.X = x;
81        maila.Y = y;
82        maila.Restitution = 1.0;
83        Add(maila);
84        return maila;
85    }
86    void AsetaNappaimet()
87    {
88        //pelaajan 1 napit
89        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
90        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
91        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
92        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
93
94        //pelaajan 2 napit
95        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
96        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
97        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
98        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
99
100        //yleiset napit
101        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
102        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli~?");
103       
104    }
105    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
106    {
107        //estetään mailaa menemästä reunan yli
108        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
114        {
115            maila.Velocity = Vector.Zero;
116            return;
117        }
118        maila.Velocity = nopeus;
119    }
120    void LisaaLaskurit()
121    {
122        //luodaan näkyviä laskureita
123        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
124        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
125
126    }
127    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
128    {
129        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
130        laskuri.MaxValue = 10;
131
132        Label naytto = new Label();
133        naytto.BindTo(laskuri);
134        naytto.X = x;
135        naytto.Y = y;
136        naytto.TextColor = Color.White;
137        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
138        naytto.Color = Level.Background.Color;
139        Add(naytto);
140
141        return laskuri;
142    }
143    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
144    {
145
146        if (kohde == oikeaReuna)
147        {
148            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
149        }
150        else if (kohde == vasenReuna)
151        {
152            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
153        }
154        if (pelaajan1Pisteet == 10)
155        {
156            MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voittaa");
157        }
158        else if (pelaajan2Pisteet == 10)
159        {
160            MessageDisplay.Add("Pelaaja 2 voittaa");
161        }
162    }
163    protected override void Update(Time time)
164    {
165        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS)
166        {
167            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
168        }
169        base.Update(time);
170    }
171
172}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.