source: 2016/27/LeeviT/kommandokilpikonna/kommandokilpikonna/kommandokilpikonna/kommandokilpikonna.cs @ 7953

Revision 7953, 4.1 KB checked in by jamjuhla, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class kommandokilpikonna : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("onni ja leevi");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image ovenKuva = LoadImage("Untitled");
20    int kenttänumero = 1;
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        ClearAll();
26        Gravity = new Vector(0, -1000);
27
28        LuoKentta();
29        LisaaNappaimet();
30
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = true;
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+kenttänumero);
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
41        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
42        kentta.SetTileMethod('O', LisaaOvi);
43        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
44        Level.CreateBorders();
45        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
46    }
47
48    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
51        taso.Position = paikka;
52        taso.Color = Color.Green;
53        Add(taso);
54    }
55
56    void LisaaOvi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject ovi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        ovi.Position = paikka;
60        ovi.Color = Color.Green;
61        Add(ovi);
62        ovi.Image = ovenKuva;
63        ovi.Tag = "ovi";
64    }
65
66    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
69        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
70        tahti.Position = paikka;
71        tahti.Image = tahtiKuva;
72        tahti.Tag = "tahti";
73        Add(tahti);
74    }
75
76    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
77    {
78        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
79        pelaaja1.Position = paikka;
80        pelaaja1.Mass = 4.0;
81       
82        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
83        pelaaja1.MirrorImage();
84        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
85        Add(pelaaja1);
86        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ovi", PääsitOvelle);
87
88    }
89    void PääsitOvelle(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject ovi)
90    {
91        kenttänumero++;
92        Begin();
93
94    }
95
96    void LisaaNappaimet()
97    {
98        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
99        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
100
101        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
102        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
103        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
104
105        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
106
107        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
108        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
109        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
110
111        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
112    }
113
114    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
115    {
116        hahmo.Walk(nopeus);
117    }
118
119    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
120    {
121        hahmo.Jump(nopeus);
122    }
123
124    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
125    {
126        maaliAani.Play();
127        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
128        tahti.Destroy();
129    }
130}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.