source: 2016/27/JouniP/VenienteFragore/VenienteFragore/VenienteFragore/VenienteFragore.cs @ 7874

Revision 7874, 7.6 KB checked in by jotapoti, 6 years ago (diff)

Vihollisella hitpointsit. Vihuun tormaamisesta viholliselle tulee vahinkoa.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class VenienteFragore : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("advena");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image ruohonKuva = LoadImage("ruohotekstuuri");
20    Image luolanKuva = LoadImage("luola");
21    Image ilkeanOmenanKuva = LoadImage("ilkeaomena");
22
23    Animation minimiinii;
24
25    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
26
27    Vector aloituspaikka = Vector.Zero;
28
29    IntMeter pistelaskuri;
30
31    int kentanNumero = 1;
32
33    public override void Begin()
34    {
35        // TODO vihun litistaminen
36
37        ClearAll();
38       
39        SmoothTextures = false;
40
41        minimiinii = LoadAnimation("minimiiniianim");
42
43        LuoAlkuvalikko();
44
45    }
46
47    void AloitaPeli()
48    {
49        Gravity = new Vector(0, -1000);
50        LuoKentta();
51        LisaaNappaimet();
52        LuoPistelaskuri();
53
54        Camera.Follow(pelaaja1);
55        Camera.ZoomFactor = 1.2;
56        Camera.StayInLevel = true;
57
58    }
59    void LuoAlkuvalikko()
60    {
61        Level.Background.Color = Color.Black;
62
63        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
64"Aloita peli", "Lopeta");
65        Add(alkuValikko);
66        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
67        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
68
69    }
70    void LuoKentta()
71    {
72        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + kentanNumero);
73        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
74        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
75        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
76        kentta.SetTileMethod('O', LisaaLuola);
77        kentta.SetTileMethod('z', LisaaIlkeaTyyppi);
78        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
79        Level.CreateBorders();
80        Level.Background.CreateGradient(Color.Gray, Color.SkyBlue);
81    }
82
83    void LisaaIlkeaTyyppi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
84    {
85        // TODO lisaa tekoaly talle ilkealle tyypille!
86        Vihu tyyppi = new Vihu(leveys, korkeus);
87        tyyppi.Position = paikka;
88        //tyyppi.Image = ilkeanOmenanKuva;
89        tyyppi.AnimWalk = minimiinii;
90       
91        tyyppi.Tag = "pahis";
92        Add(tyyppi);
93
94        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
95        tasoAivot.Speed = 100;
96        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
97        tasoAivot.TriesToJump = true;
98        tyyppi.Brain = tasoAivot;
99       
100
101    }
102    void LisaaLuola(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
103    {
104        PhysicsObject luola = new PhysicsObject(2*leveys, 2*korkeus);
105        luola.MakeStatic();
106        luola.IgnoresCollisionResponse = true;
107        //luola.Color = Color.Black;
108        luola.Position = paikka + new Vector(0.0, korkeus/2);
109        luola.Tag = "luola";
110        luola.Image = luolanKuva;
111
112        Add(luola);
113    }
114
115    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
116    {
117        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
118        taso.Position = paikka;
119        taso.Color = Color.Green;
120        taso.Image = ruohonKuva;
121        Add(taso);
122    }
123
124    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
125    {
126        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
127        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
128        tahti.Position = paikka;
129        tahti.Image = tahtiKuva;
130        tahti.Tag = "tahti";
131        Add(tahti);
132    }
133
134    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
135    {
136        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
137        pelaaja1.Position = paikka;
138        aloituspaikka = paikka;
139        pelaaja1.Mass = 4.0;
140        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
141        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
142        AddCollisionHandler(pelaaja1, "luola", TormaaLuolaan);
143        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaPahikseen);
144        Add(pelaaja1);
145    }
146
147    void LisaaNappaimet()
148    {
149        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
150        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
151
152        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
153        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
154        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
155        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, Begin, "Aloita peli alusta");
156        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Pressed, MuutaKenttanumeroa, null, -1);
157        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Pressed, MuutaKenttanumeroa, null, 1);
158
159        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
160
161        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
162        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
163        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
164
165        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
166    }
167
168    void MuutaKenttanumeroa(int muutosmaara)
169    {
170        kentanNumero += muutosmaara;
171        if (kentanNumero < 1)
172        {
173            kentanNumero = 1;
174        }
175        if (kentanNumero > 2)
176        {
177            kentanNumero = 2;
178        }
179        ClearAll();
180        AloitaPeli();
181    }
182
183    void LuoPistelaskuri()
184    {
185        pistelaskuri = new IntMeter(0);
186
187        Label pisteNaytto = new Label();
188        pisteNaytto.X = Screen.Right - 100;
189        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
190        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
191        pisteNaytto.Color = Color.White;
192
193        pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri);
194        Add(pisteNaytto);
195    }
196
197    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
198    {
199        hahmo.Walk(nopeus);
200    }
201
202    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
203    {
204        hahmo.Jump(nopeus);
205    }
206
207    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
208    {
209        pistelaskuri.Value++;
210        maaliAani.Play();
211        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
212        tahti.Destroy();
213    }
214
215    void TormaaLuolaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject luola)
216    {
217        MuutaKenttanumeroa(1);
218
219        //MessageDisplay.Add("Menit luolaan!");
220    }
221
222    void TormaaPahikseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pahis)
223    {
224       
225
226        // TODO tee vain jos pelaaja hyppasi ylapuolelta paalle:
227        Vihu ilkea = pahis as Vihu;
228        ilkea.ElamaLaskuri.Value -= 1;
229
230        // TODO tee vain jos pelaaja osui jostain sivulta vihuun:
231
232        //MessageDisplay.Add("Osuit vihuun!");
233
234        // Vihollinen vahingoittaa pelaajaa:
235        //
236        //MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Osuit vihuun!");
237        //Add(ikkuna);
238        //hahmo.Destroy();
239
240        //ikkuna.Closed += delegate
241        //{
242        //    Begin();
243        //};
244
245    }
246
247}
248
249class Vihu : PlatformCharacter
250{
251    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(3, 0, 3);
252    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
253
254    public Vihu(double leveys, double korkeus)
255        : base(leveys, korkeus)
256    {
257        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.Destroy(); };
258    }
259}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.