source: 2016/27/JouniP/VenienteFragore/VenienteFragore/VenienteFragore/VenienteFragore.cs @ 7836

Revision 7836, 5.7 KB checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)

Vasemmassa nurkassa pistelaskuri, jonka arvo kasvaa, kun saa tahden.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class VenienteFragore : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image ruohonKuva = LoadImage("ruohotekstuuri");
20    Image luolanKuva = LoadImage("luola");
21    Image ilkeanOmenanKuva = LoadImage("ilkeaomena");
22     
23    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
24
25    Vector aloituspaikka = Vector.Zero;
26
27    IntMeter pistelaskuri;
28
29    public override void Begin()
30    {
31        ClearAll();
32        Gravity = new Vector(0, -1000);
33
34        LuoKentta();
35        LisaaNappaimet();
36        LuoPistelaskuri();
37
38        Camera.Follow(pelaaja1);
39        Camera.ZoomFactor = 1.2;
40        Camera.StayInLevel = true;
41    }
42
43    void LuoKentta()
44    {
45        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
46        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
47        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
48        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
49        kentta.SetTileMethod('O', LisaaLuola);
50        kentta.SetTileMethod('z', LisaaIlkeaTyyppi);
51        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
52        Level.CreateBorders();
53        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
54    }
55
56    void LisaaIlkeaTyyppi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        // TODO lisaa tekoaly talle ilkealle tyypille!
59        PhysicsObject tyyppi = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
60        tyyppi.Position = paikka;
61        tyyppi.Image = ilkeanOmenanKuva;
62        tyyppi.Tag = "pahis";
63        Add(tyyppi);
64    }
65    void LisaaLuola(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        PhysicsObject luola = new PhysicsObject(2*leveys, 2*korkeus);
68        luola.MakeStatic();
69        luola.IgnoresCollisionResponse = true;
70        //luola.Color = Color.Black;
71        luola.Position = paikka + new Vector(0.0, korkeus/2);
72        luola.Tag = "luola";
73        luola.Image = luolanKuva;
74
75        Add(luola);
76    }
77
78    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
81        taso.Position = paikka;
82        taso.Color = Color.Green;
83        taso.Image = ruohonKuva;
84        Add(taso);
85    }
86
87    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
88    {
89        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
90        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
91        tahti.Position = paikka;
92        tahti.Image = tahtiKuva;
93        tahti.Tag = "tahti";
94        Add(tahti);
95    }
96
97    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
98    {
99        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
100        pelaaja1.Position = paikka;
101        aloituspaikka = paikka;
102        pelaaja1.Mass = 4.0;
103        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
105        AddCollisionHandler(pelaaja1, "luola", TormaaLuolaan);
106        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaPahikseen);
107        Add(pelaaja1);
108    }
109
110    void LisaaNappaimet()
111    {
112        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
113        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
114
115        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
116        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
118        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, Begin, "Aloita peli alusta");
119
120
121        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
122
123        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
124        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
125        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
126
127        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
128    }
129
130    void LuoPistelaskuri()
131    {
132        pistelaskuri = new IntMeter(0);
133
134        Label pisteNaytto = new Label();
135        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
136        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
137        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
138        pisteNaytto.Color = Color.White;
139
140        pisteNaytto.BindTo(pistelaskuri);
141        Add(pisteNaytto);
142    }
143
144    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
145    {
146        hahmo.Walk(nopeus);
147    }
148
149    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
150    {
151        hahmo.Jump(nopeus);
152    }
153
154    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
155    {
156        pistelaskuri.Value++;
157        maaliAani.Play();
158        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
159        tahti.Destroy();
160    }
161
162    void TormaaLuolaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject luola)
163    {
164        // TODO hahmo siirtyy toiseen kenttaan!
165        MessageDisplay.Add("Menit luolaan!");
166    }
167
168    void TormaaPahikseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject pahis)
169    {
170        //MessageDisplay.Add("Osuit vihuun!");
171        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Osuit vihuun!");
172        Add(ikkuna);
173        hahmo.Destroy();
174
175        ikkuna.Closed += delegate
176        {
177            Begin();
178        };
179       
180
181    }
182
183}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.