source: 2016/27/EmiliaM/NinjaNight/NinjaNight/NinjaNight/NinjaNight.cs @ 8038

Revision 8038, 11.5 KB checked in by emmamono, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class NinjaNight : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    Pelaaja pelaaja1;
16    Pelaaja pelaaja2;
17    Vector aloitusPaikka;
18    int KenttaNumero = 1;
19    Vector kaarmeenPaikka;
20   
21
22    Image NinjaBlue = LoadImage("ninja1");
23    Image NinjaRed = LoadImage("Ninja2");
24    Image Talo = LoadImage("Kerrostalo");
25    Image Hirvio = LoadImage("laatikkoilkimys");
26    Image Spawn = LoadImage("Spawni");
27    Image timu = LoadImage("Timantti");
28    Image valikko = LoadImage("alkuvalikko");
29    Image Morko = LoadImage("pommiilkip");
30    Image Kaarme = LoadImage("boss");
31    Image Lopetus = LoadImage("Lopputekstit");
32   
33
34    public override void Begin()
35    {
36        MediaPlayer.Play("Taustamusa");
37        MediaPlayer.IsRepeating = true;
38
39        GameObject tausta = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
40        tausta.Image = valikko;
41        Add(tausta, -1);
42        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
43        "Aloita peli", "Lopeta");
44        alkuValikko.AddItemHandler(0, Aloita);
45        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
46        Add(alkuValikko);
47       
48
49
50
51
52
53
54
55    }
56
57   
58
59    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        taso.Position = paikka;
63        taso.Image = Talo;
64        Add(taso);
65    }
66
67    void LisaaLaava(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
68    {
69        PhysicsObject laava = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
70        laava.Position = paikka;
71        laava.Color = Color.BloodRed;
72        laava.Tag = ("laava");
73        Add(laava);
74
75    }
76
77
78    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        pelaaja1 = new Pelaaja(leveys * 0.7, korkeus * 0.7);
81        pelaaja1.Position = paikka;
82        pelaaja1.Mass = 4.0;
83        pelaaja1.Image = NinjaBlue;
84        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
85        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hirvio", TormaaHirvioon);
86        AddCollisionHandler(pelaaja1, "timu", TormaaTimuun);
87        pelaaja1.elamat.LowerLimit += delegate
88        {
89            pelaaja1.Position = aloitusPaikka;
90            pelaaja1.elamat.Value = 3;
91       
92        };
93       
94
95
96        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
97        elamaPalkki.X =Screen.Left +150;
98        elamaPalkki.Y = Screen.Top -150;
99        elamaPalkki.BindTo(pelaaja1.elamat);
100        elamaPalkki.BarColor = Color.Red;
101
102        IsFullScreen = false;
103        Add(elamaPalkki);
104
105
106
107
108
109        Add(pelaaja1);
110
111        GameObject spawn = new GameObject(leveys *0.5, korkeus * 0.5);
112        spawn.Position = paikka;
113        spawn.Image = Spawn;
114        Add(spawn, 2);
115        aloitusPaikka = paikka;
116
117    }
118    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
119    {
120        pelaaja2 = new Pelaaja(leveys * 0.75, korkeus * 0.75);
121        pelaaja2.Position = paikka;
122        pelaaja2.Mass = 4.0;
123        pelaaja2.Image = NinjaRed;
124        pelaaja2.Tag = "pelaaja";
125
126
127
128
129        AddCollisionHandler(pelaaja2, "hirvio", TormaaHirvioon);
130        AddCollisionHandler(pelaaja2, "timu", TormaaTimuun);
131        pelaaja2.elamat.LowerLimit += delegate
132        {
133            pelaaja2.Position = aloitusPaikka;
134            pelaaja2.elamat.Value = 3;
135        };
136
137
138        Add(pelaaja2);
139
140        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
141        elamaPalkki.X = Screen.Left + 350;
142        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 150;
143        elamaPalkki.BindTo(pelaaja2.elamat);
144        elamaPalkki.BarColor = Color.Red;
145
146        IsFullScreen = true;
147        Add(elamaPalkki);
148
149
150    }
151
152
153
154
155    void LisaaNappaimet()
156    {
157        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
158        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
159
160        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
161        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
162        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
163        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
164        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
165        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
166
167
168
169
170
171    }
172
173    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
174    {
175        hahmo.Walk(nopeus);
176    }
177
178    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
179    {
180        hahmo.Jump(nopeus);
181    }
182
183    void LisaaHirvio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
184    {
185        PlatformCharacter hirvio = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
186        hirvio.Position = paikka;
187        hirvio.Mass = 4.0;
188        hirvio.Image = Hirvio;
189        hirvio.Tag = "hirvio";
190        Add(hirvio);
191
192        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
193
194        hirvio.Brain = tasoAivot;
195   
196    }   
197
198    void TormaaHirvioon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihu)
199    {
200        Pelaaja pelaaja = hahmo as Pelaaja;
201        pelaaja.elamat.Value -= 1;
202       
203       
204    }
205    void TormaaTimuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject timantti)
206    {
207        timantti.Destroy();
208        MessageDisplay.Add("Löysit timantin! Hyvin tehty!");
209        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Kenttävalikko",
210        "Seuraava kenttä", "Lopeta");
211        Add(valikko);
212        KenttaNumero++; 
213        valikko.AddItemHandler(0, SiirrySeuraavaanKenttaan);
214        valikko.AddItemHandler(1, Exit);
215
216
217         
218
219    }
220
221    void TuhoaTimantti(PhysicsObject laatikko, PhysicsObject laava)
222    {
223        laatikko.Destroy();
224        LuoKaarme(kaarmeenPaikka,100, 100);
225
226    }
227
228    void LuoKaarme(Vector paikka,double leveys, double korkeus)
229    {
230        Kaarme kaarme = new Kaarme(leveys * 2, korkeus * 2);
231        kaarme.Mass = 4.0;
232        kaarme.Shape = Shape.FromImage(Kaarme);
233        kaarme.Image = Kaarme;
234        kaarme.Position = paikka;
235        AddCollisionHandler(kaarme, "pelaaja", Taistele);
236        kaarme.voima.LowerLimit += delegate
237        {
238
239            kaarme.Destroy();
240        };
241
242        kaarme.Destroyed += LopetaPeli;
243
244        Add(kaarme);
245        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Käärme: Luulitko tämän olevan     helppoa!?   NinjaBlue: Se olit       sinä!    Käärme: Niin.     NinjaRed: Hyökkäykseen!");
246        Add(ikkuna);
247    }
248
249    void LopetaPeli()
250    {
251        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Voitit pelin!");
252       Add(ikkuna);
253        ikkuna.OKButton.Pressed += Loppu;
254       
255
256
257    }
258
259    void Loppu()
260    {
261        ClearAll();
262        GameObject tausta = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
263        tausta.Image = Lopetus;
264        Add(tausta, -1);
265        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
266    }
267
268    void Taistele(PhysicsObject kaarm, PhysicsObject pelaaja)
269    {
270        Kaarme kaarme = kaarm as Kaarme;
271        kaarme.voima.Value--;
272
273        PhysicsObject tulipallo = LuoTulipallo();
274        tulipallo.Position = kaarme.Position - Vector.FromLengthAndAngle(kaarme.Width * 0.5, kaarme.Angle);
275        tulipallo.Hit( -Vector.FromLengthAndAngle(1000, kaarme.Angle));
276    }
277
278    void SiirrySeuraavaanKenttaan()
279    {
280        ClearAll();
281       
282
283        Gravity = new Vector(0, -1000);
284
285        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+KenttaNumero);
286        kentta.SetTileMethod('n', LisaaKivi);
287        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
288        kentta.SetTileMethod('D', LisaaLaava);
289        kentta.SetTileMethod('E', LisaaPelaaja2);
290        kentta.SetTileMethod('V', LisaaPelaaja);
291        kentta.SetTileMethod('O', LisaaMorko, 1000.0);
292        kentta.SetTileMethod('L', LisaaMorko, -1000.0);
293        kentta.SetTileMethod('T', LisaaTimantti);
294        kentta.SetTileMethod('H', LisaaHirvio);
295        kentta.SetTileMethod('B', LisaaLaatikko);
296        kentta.SetTileMethod('K', LaitaKaarme);
297        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
298        Level.CreateBorders();
299        LisaaNappaimet();
300
301        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.BlueGray);
302
303        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);
304    }
305
306    void LaitaKaarme(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
307    {
308        kaarmeenPaikka = paikka;
309
310    }
311
312    void LisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
313    {
314        PhysicsObject timantti = new PhysicsObject (leveys * 0.45, korkeus * 0.45);
315        timantti.Position = paikka;
316        timantti.Mass = 2.0;
317        timantti.Image = timu;
318        timantti.Tag = ("timu");
319
320        Add(timantti);
321    }
322
323    void LisaaLaatikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
324    {
325        PhysicsObject laatikko = new PhysicsObject(leveys * 0.5, korkeus * 0.5);
326        laatikko.Position = paikka;
327        laatikko.Mass = 2.0;
328        laatikko.Color = Color.Beige;
329        AddCollisionHandler(laatikko, "laava", TuhoaTimantti);
330        Add(laatikko);
331    }
332
333        void Aloita ()
334    {
335        SiirrySeuraavaanKenttaan();
336        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Ektumus planeetan ihmiset ovat muuttuneet hirviöiksi ja sinun on pelastettava heidät. Etsi kaksi ti-manttia ja tuhoa ne tulivuoressa saadaksesi lääkettä.");
337        Add(ikkuna);
338
339
340
341
342    }
343
344    void LisaaMorko(Vector paikka, double leveys, double korkeus, double suunta)
345    {
346        PlatformCharacter morko = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
347        morko.Position = paikka;
348        morko.Mass = 4.0;
349        morko.Image = Morko;
350        morko.MirrorImage();
351        morko.Tag = "morko";
352        Add(morko);
353        Timer PalloAjastin = new Timer();
354        PalloAjastin.Interval = 3;
355        PalloAjastin.Timeout += delegate
356         {
357             AmmuPallo(morko, suunta);
358
359         };
360        if (suunta < 0) morko.FacingDirection = Direction.Left;
361        PalloAjastin.Start();
362
363    }
364
365    void AmmuPallo (PlatformCharacter morko, double suunta)
366    {
367
368        morko.Throw(LuoTulipallo(), Angle.FromDegrees(30), Math.Abs(suunta) );
369       
370
371
372    }
373
374    PhysicsObject LuoTulipallo()
375    {
376        PhysicsObject fireball = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
377        fireball.Mass = 2.0;
378        fireball.Tag = ("hirvio");
379        fireball.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(4);
380        Add(fireball);
381        return fireball;
382    }
383
384    void LisaaKivi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
385    {
386        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
387        kivi.Position = paikka;
388        kivi.Color = Color.AshGray;
389        Add(kivi);
390    }
391
392
393
394
395
396}
397
398public class Pelaaja : PlatformCharacter
399{
400    public IntMeter elamat;
401    public Pelaaja (double leveys, double korkeus)
402        : base(leveys, korkeus)
403    {
404        elamat = new IntMeter(3,0,3);
405       
406
407    }
408
409}
410
411public class Kaarme : PhysicsObject
412{
413    public IntMeter voima;
414   
415    public Kaarme(double leveys, double korkeus)
416        : base(leveys, korkeus)
417    {
418        voima = new IntMeter(10, 0, 10);
419    }
420}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.