source: 2016/27/EmiliaM/NinjaNight/NinjaNight/NinjaNight/NinjaNight.cs @ 7957

Revision 7957, 11.4 KB checked in by emmamono, 5 years ago (diff)

Peli valmis ääniä vaille

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class NinjaNight : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    Pelaaja pelaaja1;
16    Pelaaja pelaaja2;
17    Vector aloitusPaikka;
18
19    int KenttaNumero = 3;
20    Vector kaarmeenPaikka;
21   
22
23    Image NinjaBlue = LoadImage("ninja1");
24    Image NinjaRed = LoadImage("Ninja2");
25    Image Talo = LoadImage("Kerrostalo");
26    Image Hirvio = LoadImage("laatikkoilkimys");
27    Image Spawn = LoadImage("Spawni");
28    Image timu = LoadImage("Timantti");
29    Image valikko = LoadImage("alkuvalikko");
30    Image Morko = LoadImage("pommiilkip");
31    Image Kaarme = LoadImage("boss");
32    Image Lopetus = LoadImage("Lopputekstit");
33   
34
35    public override void Begin()
36    {
37       
38        GameObject tausta = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
39        tausta.Image = valikko;
40        Add(tausta, -1);
41        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
42        "Aloita peli", "Lopeta");
43        alkuValikko.AddItemHandler(0, Aloita);
44        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
45        Add(alkuValikko);
46       
47
48
49
50
51
52
53
54    }
55
56   
57
58    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
59    {
60        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
61        taso.Position = paikka;
62        taso.Image = Talo;
63        Add(taso);
64    }
65
66    void LisaaLaava(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        PhysicsObject laava = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
69        laava.Position = paikka;
70        laava.Color = Color.BloodRed;
71        laava.Tag = ("laava");
72        Add(laava);
73
74    }
75
76
77    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        pelaaja1 = new Pelaaja(leveys * 0.7, korkeus * 0.7);
80        pelaaja1.Position = paikka;
81        pelaaja1.Mass = 4.0;
82        pelaaja1.Image = NinjaBlue;
83        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
84        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hirvio", TormaaHirvioon);
85        AddCollisionHandler(pelaaja1, "timu", TormaaTimuun);
86        pelaaja1.elamat.LowerLimit += delegate
87        {
88            pelaaja1.Position = aloitusPaikka;
89            pelaaja1.elamat.Value = 3;
90       
91        };
92       
93
94
95        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
96        elamaPalkki.X =Screen.Left +150;
97        elamaPalkki.Y = Screen.Top -150;
98        elamaPalkki.BindTo(pelaaja1.elamat);
99        elamaPalkki.BarColor = Color.Red;
100
101        IsFullScreen = false;
102        Add(elamaPalkki);
103
104
105
106
107
108        Add(pelaaja1);
109
110        GameObject spawn = new GameObject(leveys *0.5, korkeus * 0.5);
111        spawn.Position = paikka;
112        spawn.Image = Spawn;
113        Add(spawn, 2);
114        aloitusPaikka = paikka;
115
116    }
117    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
118    {
119        pelaaja2 = new Pelaaja(leveys * 0.75, korkeus * 0.75);
120        pelaaja2.Position = paikka;
121        pelaaja2.Mass = 4.0;
122        pelaaja2.Image = NinjaRed;
123        pelaaja2.Tag = "pelaaja";
124
125
126
127
128        AddCollisionHandler(pelaaja2, "hirvio", TormaaHirvioon);
129        AddCollisionHandler(pelaaja2, "timu", TormaaTimuun);
130        pelaaja2.elamat.LowerLimit += delegate
131        {
132            pelaaja2.Position = aloitusPaikka;
133            pelaaja2.elamat.Value = 3;
134        };
135
136
137        Add(pelaaja2);
138
139        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
140        elamaPalkki.X = Screen.Left + 350;
141        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 150;
142        elamaPalkki.BindTo(pelaaja2.elamat);
143        elamaPalkki.BarColor = Color.Red;
144
145        IsFullScreen = true;
146        Add(elamaPalkki);
147
148
149    }
150
151
152
153
154    void LisaaNappaimet()
155    {
156        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
157        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
158
159        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
160        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
161        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
162        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
163        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
164        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
165
166
167
168
169
170    }
171
172    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
173    {
174        hahmo.Walk(nopeus);
175    }
176
177    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
178    {
179        hahmo.Jump(nopeus);
180    }
181
182    void LisaaHirvio(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
183    {
184        PlatformCharacter hirvio = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
185        hirvio.Position = paikka;
186        hirvio.Mass = 4.0;
187        hirvio.Image = Hirvio;
188        hirvio.Tag = "hirvio";
189        Add(hirvio);
190
191        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
192
193        hirvio.Brain = tasoAivot;
194   
195    }   
196
197    void TormaaHirvioon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihu)
198    {
199        Pelaaja pelaaja = hahmo as Pelaaja;
200        pelaaja.elamat.Value -= 1;
201       
202       
203    }
204    void TormaaTimuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject timantti)
205    {
206        timantti.Destroy();
207        MessageDisplay.Add("Löysit timantin! Hyvin tehty!");
208        MultiSelectWindow valikko = new MultiSelectWindow("Kenttävalikko",
209        "Seuraava kenttä", "Lopeta");
210        Add(valikko);
211        KenttaNumero++; 
212        valikko.AddItemHandler(0, SiirrySeuraavaanKenttaan);
213        valikko.AddItemHandler(1, Exit);
214
215
216         
217
218    }
219
220    void TuhoaTimantti(PhysicsObject laatikko, PhysicsObject laava)
221    {
222        laatikko.Destroy();
223        LuoKaarme(kaarmeenPaikka,100, 100);
224
225    }
226
227    void LuoKaarme(Vector paikka,double leveys, double korkeus)
228    {
229        Kaarme kaarme = new Kaarme(leveys * 2, korkeus * 2);
230        kaarme.Mass = 4.0;
231        kaarme.Shape = Shape.FromImage(Kaarme);
232        kaarme.Image = Kaarme;
233        kaarme.Position = paikka;
234        AddCollisionHandler(kaarme, "pelaaja", Taistele);
235        kaarme.voima.LowerLimit += delegate
236        {
237
238            kaarme.Destroy();
239        };
240
241        kaarme.Destroyed += LopetaPeli;
242
243        Add(kaarme);
244        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Käärme: Luulitko tämän olevan     helppoa!?   NinjaBlue: Se olit       sinä!    Käärme: Niin.     NinjaRed: Hyökkäykseen!");
245        Add(ikkuna);
246    }
247
248    void LopetaPeli()
249    {
250        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Voitit pelin!");
251       Add(ikkuna);
252        ikkuna.OKButton.Pressed += Loppu;
253       
254
255
256    }
257
258    void Loppu()
259    {
260        ClearAll();
261        GameObject tausta = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
262        tausta.Image = Lopetus;
263        Add(tausta, -1);
264        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
265    }
266
267    void Taistele(PhysicsObject kaarm, PhysicsObject pelaaja)
268    {
269        Kaarme kaarme = kaarm as Kaarme;
270        kaarme.voima.Value--;
271
272        PhysicsObject tulipallo = LuoTulipallo();
273        tulipallo.Position = kaarme.Position - Vector.FromLengthAndAngle(kaarme.Width * 0.5, kaarme.Angle);
274        tulipallo.Hit( -Vector.FromLengthAndAngle(1000, kaarme.Angle));
275    }
276
277    void SiirrySeuraavaanKenttaan()
278    {
279        ClearAll();
280       
281
282        Gravity = new Vector(0, -1000);
283
284        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta"+KenttaNumero);
285        kentta.SetTileMethod('n', LisaaKivi);
286        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
287        kentta.SetTileMethod('D', LisaaLaava);
288        kentta.SetTileMethod('E', LisaaPelaaja2);
289        kentta.SetTileMethod('V', LisaaPelaaja);
290        kentta.SetTileMethod('O', LisaaMorko, 1000.0);
291        kentta.SetTileMethod('L', LisaaMorko, -1000.0);
292        kentta.SetTileMethod('T', LisaaTimantti);
293        kentta.SetTileMethod('H', LisaaHirvio);
294        kentta.SetTileMethod('B', LisaaLaatikko);
295        kentta.SetTileMethod('K', LaitaKaarme);
296        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
297        Level.CreateBorders();
298        LisaaNappaimet();
299
300        Level.Background.CreateGradient(Color.Black, Color.BlueGray);
301
302        Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);
303    }
304
305    void LaitaKaarme(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
306    {
307        kaarmeenPaikka = paikka;
308
309    }
310
311    void LisaaTimantti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
312    {
313        PhysicsObject timantti = new PhysicsObject (leveys * 0.45, korkeus * 0.45);
314        timantti.Position = paikka;
315        timantti.Mass = 2.0;
316        timantti.Image = timu;
317        timantti.Tag = ("timu");
318
319        Add(timantti);
320    }
321
322    void LisaaLaatikko(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
323    {
324        PhysicsObject laatikko = new PhysicsObject(leveys * 0.5, korkeus * 0.5);
325        laatikko.Position = paikka;
326        laatikko.Mass = 2.0;
327        laatikko.Color = Color.Beige;
328        AddCollisionHandler(laatikko, "laava", TuhoaTimantti);
329        Add(laatikko);
330    }
331
332        void Aloita ()
333    {
334        SiirrySeuraavaanKenttaan();
335        MessageWindow ikkuna = new MessageWindow("Ektumus planeetan ihmiset ovat muuttuneet hirviöiksi ja sinun on pelastettava heidät. Etsi kaksi ti-manttia ja tuhoa ne tulivuoressa saadaksesi lääkettä.");
336        Add(ikkuna);
337
338
339
340
341    }
342
343    void LisaaMorko(Vector paikka, double leveys, double korkeus, double suunta)
344    {
345        PlatformCharacter morko = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
346        morko.Position = paikka;
347        morko.Mass = 4.0;
348        morko.Image = Morko;
349        morko.MirrorImage();
350        morko.Tag = "morko";
351        Add(morko);
352        Timer PalloAjastin = new Timer();
353        PalloAjastin.Interval = 3;
354        PalloAjastin.Timeout += delegate
355         {
356             AmmuPallo(morko, suunta);
357
358         };
359        if (suunta < 0) morko.FacingDirection = Direction.Left;
360        PalloAjastin.Start();
361
362    }
363
364    void AmmuPallo (PlatformCharacter morko, double suunta)
365    {
366
367        morko.Throw(LuoTulipallo(), Angle.FromDegrees(30), Math.Abs(suunta) );
368       
369
370
371    }
372
373    PhysicsObject LuoTulipallo()
374    {
375        PhysicsObject fireball = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
376        fireball.Mass = 2.0;
377        fireball.Tag = ("hirvio");
378        fireball.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(4);
379        Add(fireball);
380        return fireball;
381    }
382
383    void LisaaKivi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
384    {
385        PhysicsObject kivi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
386        kivi.Position = paikka;
387        kivi.Color = Color.AshGray;
388        Add(kivi);
389    }
390
391
392
393
394
395}
396
397public class Pelaaja : PlatformCharacter
398{
399    public IntMeter elamat;
400    public Pelaaja (double leveys, double korkeus)
401        : base(leveys, korkeus)
402    {
403        elamat = new IntMeter(3,0,3);
404       
405
406    }
407
408}
409
410public class Kaarme : PhysicsObject
411{
412    public IntMeter voima;
413   
414    public Kaarme(double leveys, double korkeus)
415        : base(leveys, korkeus)
416    {
417        voima = new IntMeter(5, 0, 5);
418    }
419}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.