source: 2016/27/DanielL/SpaceBattles/SpaceBattles/SpaceBattles/SpaceBattles.cs @ 8350

Revision 8350, 2.4 KB checked in by mimasjob, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class SpaceBattles : PhysicsGame
10{
11
12    Image pelaajan1Kuva = LoadImage("UFO");
13    Image pelaajan2Kuva = LoadImage("UFOp2");
14    Image pelaajan3Kuva = LoadImage("UFOp3");
15    Image pelaajan4Kuva = LoadImage("UFOp4");
16
17
18    public override void Begin()
19    {
20        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
21       
22        MediaPlayer.Play("taustamusiikki");
23
24        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down,
25        LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
26        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down,
27        LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
28        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down,
29        LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
30        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down,
31        LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
32
33        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
34        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
35        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
36        LuoKentta();
37        Mouse.IsCursorVisible = true;
38
39    }
40    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
41    {
42
43    }
44    void LuoKentta()
45    {
46        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("planet");
47        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPelaaja1);
48        ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja2);
49        ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja3);
50        ruudut.SetTileMethod(Color.Green, LuoPelaaja4);
51    }
52    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva)
53    {
54        PhysicsObject pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
55        Add(pelaaja1);
56    }
57    void LuoPelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
58    {
59        LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajan1Kuva);
60
61    }
62    void LuoPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajan2Kuva);
65    }
66    void LuoPelaaja3(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
67    {
68        LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajan3Kuva);
69    }
70    void LuoPelaaja4(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        LuoPelaaja(paikka, leveys, korkeus, pelaajan4Kuva);
73    }
74}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.