source: 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä.cs @ 7866

Revision 7866, 8.4 KB checked in by anvinurm, 7 years ago (diff)

26 onkelmaa

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class SalainenTehtävä : PhysicsGame
10{
11
12   
13    const double nopeus = 2000;
14
15    const int RUUDUN_KOKO = 40;
16
17    PhysicsObject pelaaja1;
18
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("Hahmo");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
21    Image kovaKuutio = LoadImage("kovaKuutio");
22    Image LaskeutuminenKuva = LoadImage("Laskeutuminen");
23    Image SahkoansaKuva = LoadImage("Sähköansa");
24    Image SahkoansaTykkiKuva = LoadImage("SahkoansaTykki");
25    Image SahkoansaSahkoKuva = LoadImage("SahkoansaSahko");
26    ase.Image = null;
27
28    AssaultRifle pelaajan1Ase;
29
30    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
31    ase.AttackSound = null;
32
33    public override void Begin()
34    {
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38
39        Camera.Follow(pelaaja1);
40        Camera.ZoomFactor = 1.2;
41        Camera.StayInLevel = true;
42    }
43
44    void LuoKentta()
45    {
46        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
47        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
48        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
49        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
50        kentta.SetTileMethod('L', LisaaLaskeutuminen);
51        kentta.SetTileMethod('R', LisaaSahkoansaTykkiVaaka);
52        kentta.SetTileMethod('S', LisaaSahkoansaTykkiPysty);
53        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
54        Level.CreateBorders();
55        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
56        Level.Background.Image = LoadImage("kiviseina");
57    }
58
59    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        taso.Position = paikka;
63        taso.Image = kovaKuutio;
64        Add(taso);
65    }
66
67    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
68    {
69        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
70        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
71        tahti.Position = paikka;
72        tahti.Image = tahtiKuva;
73        tahti.Tag = "tahti";
74        Add(tahti);
75    }
76
77    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys*0.9, korkeus*0.9);
80        pelaaja1.Position = paikka;
81        pelaaja1.Mass = 4.0;
82        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
84        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Laskeutuminen", TormaaLaskeutumiseen);
85        Add(pelaaja1);
86        pelaaja1.LinearDamping = 0.9;
87        pelaaja1.CanRotate = false;
88
89        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
90        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
91        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
92        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase);
93
94        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
95        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
96
97        //Ammusten määrä aluksi:
98        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000000;
99
100        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
101        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
102
103    }
104
105    void LisaaLaskeutuminen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
106    {
107        PhysicsObject Laskeutuminen = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
108        Laskeutuminen.IgnoresCollisionResponse = true;
109        Laskeutuminen.Position = paikka;
110        Laskeutuminen.Image = LaskeutuminenKuva;
111        Laskeutuminen.Tag = "Laskeutuminen";
112        Add(Laskeutuminen);
113    }
114
115    void LisaaSahkoansaTykkiPysty(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
116    {
117        PhysicsObject sahko = LisaaSahkoansaSahko(new Vector(paikka.X, paikka.Y-korkeus), leveys/2, korkeus, Angle.FromDegrees(0));
118        LisaaSahkoansaTykki(paikka, leveys, korkeus, sahko, Angle.FromDegrees(180));
119        LisaaSahkoansaTykki(new Vector(paikka.X, paikka.Y-korkeus*2), leveys, korkeus, sahko, Angle.FromDegrees(0));
120    }
121
122    void LisaaSahkoansaTykkiVaaka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
123    {
124        PhysicsObject sahko = LisaaSahkoansaSahko(new Vector(paikka.X + leveys, paikka.Y), leveys/2, korkeus, Angle.FromDegrees(-90));
125        LisaaSahkoansaTykki(paikka,leveys,korkeus,sahko, Angle.FromDegrees(-90));
126        LisaaSahkoansaTykki(new Vector(paikka.X + leveys*2, paikka.Y), leveys, korkeus, sahko, Angle.FromDegrees(90));
127    }
128
129    void LisaaSahkoansaTykki(Vector paikka, double leveys, double korkeus, PhysicsObject sahko, Angle kaanna)
130    {
131        SahkoansaTykki Sahkoansa = new SahkoansaTykki(leveys, korkeus, sahko);
132        Sahkoansa.Position = paikka;
133        Sahkoansa.Image = SahkoansaTykkiKuva;
134        Sahkoansa.Tag = "SahkoansaTykki";
135        Add(Sahkoansa);
136        Sahkoansa.RotateImage = true;
137        Sahkoansa.Angle = kaanna;
138    }
139
140
141
142    PhysicsObject LisaaSahkoansaSahko(Vector paikka, double leveys, double korkeus,Angle kaanna)
143    {
144        PhysicsObject SahkoansaSahko = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
145        SahkoansaSahko.Position = paikka;
146        SahkoansaSahko.Image = SahkoansaSahkoKuva;
147        SahkoansaSahko.Tag = "SahkoansaSahko";
148        Add(SahkoansaSahko);
149        SahkoansaSahko.RotateImage = true;
150        SahkoansaSahko.Angle = kaanna;
151        return SahkoansaSahko;
152    }
153    void LisaaNappaimet()
154    {
155        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
156        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
157
158        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(-nopeus, 0));
159        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(nopeus, 0));
160        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu ylöspäin", pelaaja1, new Vector(0, nopeus));
161        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "pelaaja liikkuu alaspäin", pelaaja1, new Vector(0, -nopeus));
162        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
163        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "tähtää aseella");
164
165
166        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
167       
168
169
170
171        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
172    }
173
174    void Liikuta(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus)
175    {
176        hahmo.Push(nopeus);
177    }
178
179
180
181    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
182    {
183        maaliAani.Play();
184        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
185        tahti.Destroy();
186    }
187
188    void TormaaLaskeutumiseen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Laskeutuminen)
189    {
190    MessageDisplay.Add("Läpäisit tason");
191
192    }
193
194}
195
196class SahkoansaTykki : PhysicsObject
197{
198    private IntMeter elamaLaskuri = new IntMeter(50, 0, 50);
199
200    private PhysicsObject sahko;
201    public IntMeter ElamaLaskuri { get { return elamaLaskuri; } }
202
203    public SahkoansaTykki(double leveys, double korkeus, PhysicsObject sahko)
204        : base(leveys, korkeus)
205    {
206        MakeStatic();
207        this.sahko = sahko;
208        elamaLaskuri.LowerLimit += delegate { this.sahko.Destroy(); this.Destroy(); };
209    }
210
211    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
212    {
213        ammus.Destroy();
214    }
215
216    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
217    {
218        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
219
220        if (ammus != null)
221        {
222            ammus.Size *= 3;
223            ammus.Image = ...
224            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
225            pyssy.Angle += Angle.FromDegrees(1);
226
227            AssaultRifle pyssy = new AssaultRifle(20, 5);
228            pyssy.ProjectileCollision = AmmusOsui;
229            ase.InfiniteAmmo = true;
230            ase.Power.Value = 2000;
231            ase.Power.DefaultValue = 2000;
232            ase.FireRate = 0.5;
233            ase.AmmoIgnoresGravity = false;
234            ase.AmmoIgnoresExplosions = false;
235            ase.CanHitOwner = false;
236            ase.Image = aseenKuva;
237            ase.AttackSound = aseenAani;
238            ase.X = 10.0;
239            ase.Y = -5.0;
240        }
241    }
242
243    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
244    {
245        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Weapon.AbsolutePosition).Normalize();
246        pelaaja1.Weapon.Angle = suunta.Angle;
247    }
248
249}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.