source: 2016/27/AnttiN/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä/SalainenTehtävä.cs @ 7765

Revision 7765, 3.2 KB checked in by karkaite, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class SalainenTehtävä : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 2000;
12   
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PhysicsObject pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image kovaKuutio = LoadImage("kovaKuutio");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 1.2;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
37        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders();
42        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
43    }
44
45    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
48        taso.Position = paikka;
49        taso.Image = kovaKuutio;
50        Add(taso);
51    }
52
53    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
57        tahti.Position = paikka;
58        tahti.Image = tahtiKuva;
59        tahti.Tag = "tahti";
60        Add(tahti);
61    }
62
63    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        pelaaja1 = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
66        pelaaja1.Position = paikka;
67        pelaaja1.Mass = 4.0;
68        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
69        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
70        Add(pelaaja1);
71        pelaaja1.LinearDamping = 0.9;
72        pelaaja1.CanRotate = false;
73    }
74
75    void LisaaNappaimet()
76    {
77        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
78        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
79
80        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(-nopeus, 0));
81        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(nopeus, 0));
82        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu ylöspäin", pelaaja1, new Vector(0, nopeus));
83        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "pelaaja liikkuu alaspäin", pelaaja1, new Vector(0, -nopeus));
84
85
86        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
87
88       
89
90        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
91    }
92
93    void Liikuta(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus)
94    {
95        hahmo.Push(nopeus);
96    }
97
98
99
100    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
101    {
102        maaliAani.Play();
103        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
104        tahti.Destroy();
105    }
106
107
108
109
110}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.