source: 2016/26/EmmaH/Peli/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira/DahlianKoira.cs @ 7563

Revision 7563, 2.6 KB checked in by empaheik, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class DahlianKoira : PhysicsGame
10{
11    PlatformCharacter pelaaja;
12
13    Image pelaajanKuva = LoadImage("herpderp");
14    Image kummituksenKuva = LoadImage("kummituskuva");
15
16    Image tiilenKuva = LoadImage("stone1");
17    Image tiiliTaytto = LoadImage("stonefill");
18
19    public override void Begin()
20    {
21        //Aamupäivällä?
22        //TODO: Beginin siivoaminen (koodi omiin aliohjelmiinsa kuten Pongissa konsanaan)
23        //TODO: Zoomaus kenttään, ettei tarvitse siristellä silmiä
24        //TODO: Kummituksista liikkuvia
25        //TODO: Kummitukset satuttavat pelaajaa
26
27        ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("kentta1");
28        ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoTaso, tiilenKuva);
29        ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoKummitus);
30        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("303030"), LuoTaso, tiiliTaytto);
31        ruudut.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LuoPelaaja);
32        ruudut.Execute(60, 60);
33
34        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "", 400.0);
35        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "", -400.0);
36        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "");
37       
38        Gravity = new Vector(0, -1000);
39
40        Camera.ZoomToLevel();
41
42        Level.Background.Color = Color.Lime;
43
44        //Iltapäivällä?
45        //TODO: Kummituksia kentälle satunnaisesti
46        //TODO: Pelaajalle ase, jolla ampua kummituksia
47        //TODO: Animaatio pelaajalle
48    }
49
50    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
51    {
52        pelaaja = new PlatformCharacter(80, 120);
53        pelaaja.Image = pelaajanKuva;
54        pelaaja.Position = paikka;
55        pelaaja.LinearDamping = 1;
56        Add(pelaaja);
57    }
58
59    void LuoTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva)
60    {
61        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        taso.Position = paikka;
63        taso.Color = Color.Black;
64        taso.Image = kuva;
65        Add(taso);
66    }
67
68    void LuoKummitus(Vector a, double b, double c)
69    {
70        PhysicsObject kummitus = new PhysicsObject(b, c);
71        kummitus.Position = a;
72        kummitus.Image = kummituksenKuva;
73        Add(kummitus);
74    }
75
76    void Hyppaa()
77    {
78        pelaaja.Jump(600);
79    }
80
81    void Liikuta(double nopeus)
82    {
83        pelaaja.Walk(nopeus);
84    }
85
86   
87
88
89}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.