source: 2016/25/SaanaR/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/Pong.cs @ 7459

Revision 7459, 4.7 KB checked in by koannak, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    PhysicsObject maila1;
13    PhysicsObject maila2;
14
15    PhysicsObject vasenReuna;
16    PhysicsObject oikeaReuna;
17
18    IntMeter pelaajan1Pisteet;
19    IntMeter pelaajan2Pisteet;
20
21    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
22    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
23
24    public override void Begin()
25    {
26        LuoKentta();
27        AloitaPeli();
28        AsetaOhjaimet();
29        LisaaLaskurit();
30        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
31    }
32    void LisaaLaskurit()
33    {
34        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
35        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
36    }
37    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
38    {
39        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
40        laskuri.MaxValue = 10;
41
42        Label naytto = new Label();
43        naytto.BindTo(laskuri);
44        naytto.X = x;
45        naytto.Y = y;
46        naytto.TextColor = Color.Black;
47        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
48        naytto.Color = Level.Background.Color;
49        Add(naytto);
50
51        return laskuri;
52    }
53    // ...
54
55    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
56    {
57        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
58        {
59            maila.Velocity = Vector.Zero;
60            return;
61        }
62        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
63        {
64            maila.Velocity = Vector.Zero;
65            return;
66        }
67        maila.Velocity = nopeus;
68
69    }
70    void AsetaOhjaimet()
71    {
72        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
73        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
74        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
75        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
76        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
77        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
78
79        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, AloitaPeli, null);
80
81        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
82        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
83        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
84        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
85
86
87        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
88    }
89    void LuoKentta()
90    {
91        pallo = new PhysicsObject(50, 50);
92        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
93        pallo.Shape = Shape.Circle;
94        pallo.Color = Color.White;
95        pallo.X = 1.0;
96        pallo.Y = 0.0;
97        Add(pallo);
98
99        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
100        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
101        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
102        vasenReuna.Restitution = 1.0;
103        vasenReuna.IsVisible = false;
104
105        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
106        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
107        oikeaReuna.IsVisible = false;
108
109        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
110        alaReuna.Restitution = 1.0;
111        alaReuna.IsVisible = false;
112
113        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
114        ylaReuna.Restitution = 1.0;
115        ylaReuna.IsVisible = false;
116
117        pallo.Restitution = 90;
118        Level.Background.CreateGradient(Color.LightBlue, Color.LightGreen);
119        Camera.ZoomToLevel();
120   
121    }
122    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
123    {
124        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
125        maila.Shape = Shape.Rectangle;
126        maila.X = x;
127        maila.Y = y;
128        maila.Restitution = 1.0;
129        Add(maila);
130        return maila;
131    }
132
133    void AloitaPeli()
134    {
135        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
136        pallo.Hit(impulssi);
137    }
138    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
139    {
140        if (kohde == oikeaReuna)
141        {
142            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
143        }
144        else if (kohde == vasenReuna)
145        {
146            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
147        }
148
149    }
150}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.