source: 2016/25/MatiasA/trump man XD/trump man XD/trump_man_XD/trump_man_XD.cs @ 7478

Revision 7478, 4.2 KB checked in by tesatapa, 7 years ago (diff)

trumpille ase saatu

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class trump_man_XD : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("trump12");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tonni");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 1.2;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
37        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders();
42        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
43    }
44
45    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
46    {
47        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
48        taso.Position = paikka;
49        taso.Color = Color.Green;
50        Add(taso);
51    }
52
53    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
56        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
57        tahti.Position = paikka;
58        tahti.Image = tahtiKuva;
59        tahti.Tag = "tahti";
60        Add(tahti);
61    }
62
63    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
64    {
65        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
66        pelaaja1.Position = paikka;
67        pelaaja1.Mass = 4.0;
68        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
69        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
70        Add(pelaaja1); pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10);
71
72        //Ammusten määrä aluksi:
73        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
74
75
76        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
77        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
78    }
79
80    void LisaaNappaimet()
81    {
82        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
83        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
84
85        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
86        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
87        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
88        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "ammu aseella", pelaaja1);
89
90       ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
91
92        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
93        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
94        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
95
96        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
97    }
98
99    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
100    {
101        hahmo.Walk(nopeus);
102    }
103
104    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
105    {
106        hahmo.Jump(nopeus);
107    }
108
109    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
110    {
111        maaliAani.Play();
112        MessageDisplay.Add("keräsit tonnin!");
113        tahti.Destroy();
114    }
115
116    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
117    {
118        //ammus.Destroy();
119    }
120    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
121    {
122        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
123
124        if (ammus != null)
125        {
126            //ammus.Size *= 3;
127            //ammus.Image = ...
128            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
129        }
130   
131
132    }
133}
134
135
136
137
138
139
140
141   
142
143     
144
145
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.