source: 2016/25/MatiasA/trump man XD/trump man XD/trump_man_XD/trump_man_XD.cs @ 10337

Revision 7499, 4.9 KB checked in by tesatapa, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class trump_man_XD : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14    ExplosionSystem räjähdys;
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("trump12");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tonni");
19    Image räjähdyskuva = LoadImage("räjähdys");
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25        räjähdys = new ExplosionSystem(räjähdyskuva, 10000);
26        Add(räjähdys);
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.SetTileMethod('M', LisaaMaali);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45    }
46
47    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
48    {
49        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
50        taso.Position = paikka;
51        taso.Color = Color.Green;
52        Add(taso);
53    }
54    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
55    {
56        PhysicsObject Maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
57        Maali.Position = paikka;
58        Maali.Color = Color.Purple;
59        Maali.Tag = "Maali";
60        Add(Maali);
61    }   
62    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
65        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
66        tahti.Position = paikka;
67        tahti.Image = tahtiKuva;
68        tahti.Tag = "tahti";
69        Add(tahti);
70    }
71
72    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
73    {
74        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
75        pelaaja1.Position = paikka;
76        pelaaja1.Mass = 4.0;
77        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
78        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
79        Add(pelaaja1); pelaaja1.Weapon = new PlasmaCannon(30, 10);
80        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Maali", paasitmaaliin);
81        //Ammusten määrä aluksi:
82        pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
83
84
85        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
86        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
87    }
88     void paasitmaaliin(PhysicsObject pelaaja,PhysicsObject maali)
89    {
90        ConfirmExit();
91    }
92    void LisaaNappaimet()
93    {
94        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
95        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
96
97        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
98        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
99        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
100        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "ammu aseella", pelaaja1);
101
102       ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
103
104        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
105        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
106        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
107
108        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
109    }
110
111    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
112    {
113        hahmo.Walk(nopeus);
114    }
115
116    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
117    {
118        hahmo.Jump(nopeus);
119    }
120
121    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
122    {
123        maaliAani.Play();
124        MessageDisplay.Add("keräsit tonnin!");
125        tahti.Destroy();
126    }
127
128    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
129    {
130        ammus.Destroy();
131        räjähdys.AddEffect(ammus.Position, 1500);
132    }
133    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
134    {
135        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
136
137        if (ammus != null)
138        {
139            //ammus.Size *= 3;
140            //ammus.Image = ...
141            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
142        }
143   
144
145    }
146}
147
148
149
150
151
152
153
154   
155
156     
157
158
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.