source: 2016/25/JesseK/peli/peli/peli/peli.cs @ 7501

Revision 7501, 4.8 KB checked in by koannak, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class peli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14    IntMeter pelaaja1Laskuri = new IntMeter(0);
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("trump");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("dollars");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28        LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100, Screen.Top - 100);
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.SetTileMethod('M', LisaaMaali);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45    }
46    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
49        taso.Position = paikka;
50        taso.Color = Color.OrangeRed;
51        Add(taso);
52        taso.Tag = "maali";
53    }
54
55
56
57    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
58    {
59        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
60        taso.Position = paikka;
61        taso.Color = Color.Green;
62        Add(taso);
63    }
64
65    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
68        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
69        tahti.Position = paikka;
70        tahti.Image = tahtiKuva;
71        tahti.Tag = "tahti";
72        Add(tahti);
73    }
74
75    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
76    {
77        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
78        pelaaja1.Position = paikka;
79        pelaaja1.Mass = 4.0;
80        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
81        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
82        Add(pelaaja1);
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", PaasiMaaliin);
84    }
85    void PaasiMaaliin(PhysicsObject pelaaja,PhysicsObject maali)
86    {
87        MessageDisplay.Add("pääsit presidentiksi... ootko ilonen");
88        Label teksti = new Label(Screen.Width * 0.8, Screen.Height * 0.8);
89        teksti.Text = "pääsit presidentiksi... ootko ilonen";
90        Add(teksti);
91        teksti.TextScale = new Vector(2, 2);
92    }
93    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
94    {
95       
96        pelaaja1Laskuri.MaxValue = 10000000;
97        Label naytto = new Label();
98        naytto.BindTo(pelaaja1Laskuri);
99        naytto.X = x;
100        naytto.Y = y;
101        naytto.TextScale = new Vector(2, 2);
102        naytto.TextColor = Color.Black;
103        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
104        naytto.Color = Level.Background.Color;
105        Add(naytto);
106        return pelaaja1Laskuri;
107    }
108
109       
110
111        void LisaaNappaimet()
112    {
113        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
114        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
115
116        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
117        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
118        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
119
120        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "trump Poistuu pelistä");
121
122        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "trump liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
123        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "trump liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
124        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "trump hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
125
126        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "trump Lopettaa pelin");
127    }
128
129    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
130    {
131        hahmo.Walk(nopeus);
132    }
133
134    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
135    {
136        hahmo.Jump(nopeus);
137    }
138
139    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
140    {
141        maaliAani.Play();
142        MessageDisplay.Add("Keräsit dollarin");
143        tahti.Destroy();
144        pelaaja1Laskuri.Value++;
145    }
146}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.