source: 2016/25/JesseK/FysiikkaPeli6/FysiikkaPeli6/FysiikkaPeli6/FysiikkaPeli6.cs @ 7492

Revision 7492, 470 bytes checked in by koannak, 3 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli6 : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13       
14        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
15
16        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
17        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
18    }
19}
20
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.