source: 2016/24/VilleH/eka peli omal koneella/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 7402

Revision 7402, 5.0 KB checked in by karkaite, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 750;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaakuva = LoadImage("tyyppivalmis");
18    Image kolikke = LoadImage("kolikke");
19    Image vihukuva = LoadImage("hirvi;");
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 1.2;
31        LuoPistelaskuri();
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.SetTileMethod('E', lisaavihu);
42        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
43        Level.CreateBorders();
44        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
45    }
46
47    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
48    {
49        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
50        taso.Position = paikka;
51        taso.Color = Color.Green;
52        Add(taso);
53    }
54
55    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
56    {
57        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
58        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
59        tahti.Position = paikka;
60        tahti.Image = kolikke;
61        tahti.Tag = "tahti";
62        Add(tahti);
63    }
64
65    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
68        pelaaja1.Position = paikka;
69        pelaaja1.Mass = 4.0;
70        pelaaja1.Image = pelaakuva;
71        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
72        Add(pelaaja1);
73        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
74        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", Tormaavihuun);
75    }
76
77    void LisaaNappaimet()
78    {
79        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
80        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
81
82        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
83        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
84        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
85
86        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
87
88        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
89        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
90        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
91
92
93        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
94    }
95
96    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
97    {
98        hahmo.Walk(nopeus);
99    }
100
101    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
102    {
103        hahmo.Jump(nopeus);
104    }
105
106    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
107    {
108
109        MessageDisplay.Add("Kerasit koliken");
110        tahti.Destroy();
111        pisteLaskuri.Value += 1;
112    }
113
114    void lisaavihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
115    {
116        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(40, 20);
117        vihu.Position = paikka;
118        vihu.Shape = Shape.Circle;
119        Add(vihu);
120        vihu.Image = vihukuva;
121
122        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
123        seuraajanAivot.Speed = 500;
124        vihu.Brain = seuraajanAivot;
125        vihu.Tag = "vihollinen";
126    }
127    IntMeter pisteLaskuri;
128
129    void LuoPistelaskuri()
130    {
131        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
132
133        Label pisteNaytto = new Label();
134        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
135        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
136        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
137        pisteNaytto.Color = Color.White;
138
139        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
140        Add(pisteNaytto);
141
142        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
143        Add(pisteNaytto);
144
145        IntMeter laskuri = new IntMeter(10, -100, 100);
146        pisteNaytto.IntFormatString = "pisteitä {0:D1}";
147
148        pisteLaskuri.Value += 1;
149        pisteLaskuri.Value -= 5;
150        pisteLaskuri.Value = 0;
151        laskuri.RemoveTriggers(5);
152
153   
154   
155       
156
157
158         
159        }
160    void Tormaavihuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu)
161    {
162        pelaaja.Destroy();
163
164    }
165   
166    void KaikkiKeratty()
167    {
168        MessageDisplay.Add("Pelaaja 1 voitti pelin.");
169
170
171    }
172}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.