source: 2016/24/PanuK/TrumpAttack/TrumpAttack/TrumpAttack/TrumpAttack.cs @ 7376

Revision 7376, 4.8 KB checked in by paerjuko, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TrumpAttack : PhysicsGame
10{
11    Image Illuminatikuva = LoadImage("illuminati");
12    Image Niggachukuva = LoadImage("Niggachu");
13    Image Doritoskuva = LoadImage("Dorito");
14    Image Trumpkuva = LoadImage("");
15    AssaultRifle pelaajan1Ase;
16    PhysicsObject kolmio;
17    PhysicsObject Trump;
18    public override void Begin()
19    {
20        valikko();
21     
22
23        MediaPlayer.PlayFromURL("https://www.youtube.com/watch?v=PJLSzsEjpWM");
24        MediaPlayer.IsRepeating = true;
25
26     
27    }
28     void valikko() {
29        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
30"Aloita peli", "Lopeta");
31        Add(alkuValikko);
32
33        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
34       
35        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
36
37        alkuValikko.Color = Color.BrightGreen;
38
39        MessageDisplay.Add("Osu Trumppiin!!!!!");
40        MessageDisplay.TextColor = Color.JungleGreen;
41        MessageDisplay.MessageTime = new TimeSpan(0, 0, 15);
42    }
43
44    void AloitaPeli()
45    {
46        LuoKentta();
47        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down,
48        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", new Vector(-200,0));
49        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released,
50        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", Vector.Zero);
51        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Down,
52        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu ylos", new Vector(0, 200));
53        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Released,
54        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu ylos", Vector.Zero);
55        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Down,
56        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu alas", new Vector(0, -200));
57        Keyboard.Listen(Key.S, ButtonState.Released,
58        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu alas", Vector.Zero);
59        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down,
60        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu oikeelle", new Vector(200, 0));
61        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Released,
62        liikutapelaajaa, "Pelaaja liikkuu oikeelle", Vector.Zero);
63        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down
64            , AmmuAseella, "");
65        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
66        //..
67
68    }
69    void liikutapelaajaa(Vector suunta)
70    {
71        if (suunta == Vector.Zero) kolmio.Stop();
72        kolmio.Push(suunta);
73
74    }
75    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
76    {
77        //ammus.Destroy();
78    }
79    void AmmuAseella()
80    {
81        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(50, 50);
82        ammus.Image = Doritoskuva;
83        Add(ammus);
84
85        ammus.Position = kolmio.Position + Vector.FromLengthAndAngle(50, kolmio.Angle);
86        ammus.CollisionIgnoreGroup = kolmio.CollisionIgnoreGroup;
87        AddCollisionHandler(ammus, CollisionHandler.DestroyObject);
88        ammus.Velocity = Vector.FromLengthAndAngle(150, kolmio.Angle);
89
90
91        if (ammus != null)
92        {
93            //ammus.Size *= 3;
94            //ammus.Image = ...
95            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
96        }
97        //pelaaja1 on PlatformCharacter-tyyppinen
98       // pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(30, 10);
99
100        //Ammusten määrä aluksi:
101       //pelaaja1.Weapon.Ammo.Value = 1000;
102
103        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
104        //pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
105    }
106    void LuoKentta()
107    {
108        PhysicsObject muuri = new PhysicsObject(100, Screen.Height);
109        muuri.X = Screen.Left + 50;
110        muuri.Color = Color.Gray;
111        Add(muuri);
112
113        kolmio = new PhysicsObject(100, 50);
114        kolmio.Shape = Shape.Triangle;
115        kolmio.Image = Illuminatikuva;
116        kolmio.CollisionIgnoreGroup = 2;
117        Add(kolmio);
118
119        Trump = new PhysicsObject(200, 100);
120        Trump.Shape = Shape.Pentagon;
121        Trump.Image = Trumpkuva;
122        Add(Trump);
123
124        Level.CreateBorders();
125
126        Camera.ZoomToLevel();
127     
128       // pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
129       //
130       // //Ammusten määrä aluksi:
131       // pelaajan1Ase.Ammo.Value = 1000;
132       //
133       // //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
134       // pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
135       //
136       //
137       // pelaajan1Ase.Ammo.Value = 500;
138       //
139       // //loputtomat ammukset:
140       // pelaajan1Ase.InfiniteAmmo = true;
141       // pelaajan1Ase.Power.Value = 2000;
142       // pelaajan1Ase.Power.DefaultValue = 2000;
143       // pelaajan1Ase.FireRate = 5.0;
144       // pelaajan1Ase.AmmoIgnoresGravity = false;
145       // pelaajan1Ase.AmmoIgnoresExplosions = true;
146       // pelaajan1Ase.CanHitOwner = false;
147
148    }
149}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.