source: 2016/24/MikoA/LukanSeikkailu/LukanSeikkailu/LukanSeikkailu/LukanSeikkailu.cs @ 7300

Revision 7300, 3.5 KB checked in by tesatapa, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class LukanSeikkailu : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("kylpytakkiupng");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21    Image taustakuva = LoadImage("TaustaPuisto");
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -1000);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28
29        Camera.Follow(pelaaja1);
30        Camera.ZoomFactor = 1.2;
31        Camera.StayInLevel = true;
32    }
33
34    void LuoKentta()
35    {
36        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
37        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
38        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
39        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
40        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
41        Level.CreateBorders();
42        Level.Background.Image = taustakuva;
43        Level.Background.FitToLevel();
44    }
45
46    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
49        taso.Position = paikka;
50        taso.Color = Color.Orange;
51        Add(taso);
52    }
53
54    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
55    {
56        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
57        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
58        tahti.Position = paikka;
59        tahti.Image = tahtiKuva;
60        tahti.Tag = "tahti";
61        Add(tahti);
62    }
63
64    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
65    {
66        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 1, korkeus * 1.7);
67        pelaaja1.Position = paikka;
68        pelaaja1.Mass = 4.0;
69        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
70        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
71        Add(pelaaja1);
72    }
73
74    void LisaaNappaimet()
75    {
76        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
77        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
78
79        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
80        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
81        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
82
83        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
84
85        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
86        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
87        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
88
89        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
90    }
91
92    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
93    {
94        hahmo.Walk(nopeus);
95    }
96
97    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
98    {
99        hahmo.Jump(nopeus);
100    }
101
102    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
103    {
104        maaliAani.Play();
105        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
106        tahti.Destroy();
107    }
108}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.