source: 2016/24/JouniP/Tormailijat/Tormailijat/Tormailijat/obj/x86/Debug/Tormailijat.csproj.FileListAbsolute.txt @ 7351

Revision 7283, 722 bytes checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)

pelissä on pallo-vihollisia, joita pitää väistellä.

RevLine 
[7283]1C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\bin\x86\Debug\Tormailijat.exe
2C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\bin\x86\Debug\Tormailijat.pdb
3C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\obj\x86\Debug\Tormailijat.csprojResolveAssemblyReference.cache
6C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
7C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\obj\x86\Debug\Tormailijat.exe
8C:\MyTemp\JouniP\Tormailijat\Tormailijat\Tormailijat\obj\x86\Debug\Tormailijat.pdb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.