source: 2016/24/JouniP/Tormailijat/Tormailijat/Tormailijat/Tormailijat.cs @ 7314

Revision 7314, 2.2 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

Sattumanvarainen aloituspaikka punaiselle pallolle

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tormailijat : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja1;
12    public override void Begin()
13    {
14        pelaaja1 = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
15        pelaaja1.X = -400.0;
16        pelaaja1.Y = 0.0;
17        Add(pelaaja1);
18        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", PelaajaOsuuPahikseen);
19
20        Level.CreateBorders(1.0, false);
21        double leveys = 50.0;
22        double korkeus = 50.0;
23        double arvottuXkoordinaatti = RandomGen.NextDouble(-500.0, 500.0);
24        double arvottuYkoordinaatti = RandomGen.NextDouble(-500.0, 500.0);
25        LuoOlio(arvottuXkoordinaatti, arvottuYkoordinaatti, leveys, korkeus, Color.Red, Shape.Circle);
26
27        LuoOlio(200.0, 200.0, leveys, korkeus, Color.Black, Shape.Circle);
28        LuoOlio(-200.0, -200.0, leveys, korkeus, Color.Black, Shape.Circle);
29
30        //PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
31        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
32        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
33        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
34        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
35        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
36    }
37
38    void PelaajaOsuuPahikseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
39    {
40        pelaaja.Destroy();
41        MessageDisplay.Add("Nyt osui!");
42    }
43   
44
45    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
46    {
47        pelaaja1.Push(vektori);
48    }
49
50    void LuoOlio(double x, double y, double leveys, double korkeus, Color vari, Shape muoto)
51    {
52        PhysicsObject olio = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
53        olio.Shape = muoto;
54        olio.Color = vari;
55        olio.X = x;
56        olio.Y = y;
57        olio.Tag = "pahis";
58        Add(olio);
59
60        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1);
61        olio.Brain = seuraajanAivot;
62
63    }
64}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.