source: 2016/24/JouniP/Tormailijat/Tormailijat/Tormailijat/Tormailijat.cs @ 7283

Revision 7283, 1.9 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

pelissä on pallo-vihollisia, joita pitää väistellä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tormailijat : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja1;
12    public override void Begin()
13    {
14        pelaaja1 = new PhysicsObject(10.0, 10.0);
15        pelaaja1.X = -400.0;
16        pelaaja1.Y = 0.0;
17        Add(pelaaja1);
18        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", PelaajaOsuuPahikseen);
19
20        Level.CreateBorders(1.0, false);
21
22        LuoOlio(0.0, 0.0, 100.0, 100.0, Color.Red, Shape.Circle);
23
24        LuoOlio(200.0, 200.0, 100.0, 100.0, Color.Black, Shape.Circle);
25        LuoOlio(-200.0, -200.0, 100.0, 100.0, Color.Black, Shape.Circle);
26        //PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
27        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(-1000, 0));
28        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(1000, 0));
29        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, 1000));
30        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, LiikutaPelaajaa, null, new Vector(0, -1000));
31        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
32    }
33
34    void PelaajaOsuuPahikseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
35    {
36        pelaaja.Destroy();
37        MessageDisplay.Add("Nyt osui!");
38    }
39   
40
41    void LiikutaPelaajaa(Vector vektori)
42    {
43        pelaaja1.Push(vektori);
44    }
45
46    void LuoOlio(double x, double y, double leveys, double korkeus, Color vari, Shape muoto)
47    {
48        PhysicsObject olio = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
49        olio.Shape = muoto;
50        olio.Color = vari;
51        olio.X = x;
52        olio.Y = y;
53        olio.Tag = "pahis";
54        Add(olio);
55
56        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain(pelaaja1);
57        olio.Brain = seuraajanAivot;
58
59    }
60}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.