source: 2016/24/JouniP/Ronsupeli/Ronsupeli/Ronsupeli/Ronsupeli.cs @ 7366

Revision 7366, 4.5 KB checked in by jotapoti, 3 years ago (diff)

hyppyääni lisätty, peli alkaa vasta hetken kuluttua uudestaan - sen aikaa pelaaja on jähmettyneenä paikoilleen pelinäppäimet on poistettuina, jotta ei voi enää liikkua.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Ronsupeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelihahmo");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21    SoundEffect hyppyAani = LoadSoundEffect("loikka");
22
23    Vector alkupaikka;
24
25    public override void Begin()
26    {
27        AloitaPeli();   
28    }
29
30    void AloitaPeli()
31    {
32        ClearAll();
33        Gravity = new Vector(0, -1000);
34
35        LuoKentta();
36        LisaaNappaimet();
37
38        Camera.Follow(pelaaja1);
39        Camera.ZoomFactor = 1.2;
40        Camera.StayInLevel = true;
41    }
42
43    void LuoKentta()
44    {
45        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
46        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
47        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
48        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50        Level.CreateBorders();
51        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
52    }
53
54    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
55    {
56        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
57        taso.Position = paikka;
58        taso.Color = Color.Green;
59        Add(taso);
60    }
61
62    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
65        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
66        tahti.Position = paikka;
67        tahti.Image = tahtiKuva;
68        tahti.Tag = "tahti";
69        Add(tahti);
70    }
71
72    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
73    {
74        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
75        pelaaja1.Position = paikka;
76        alkupaikka = paikka;
77        pelaaja1.Mass = 4.0;
78        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
79        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
80        Add(pelaaja1);
81    }
82
83    void LisaaNappaimet()
84    {
85        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
86        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
87
88        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
89        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
90        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
91
92        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
93
94        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
95        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
96        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
97
98        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
99    }
100
101    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
102    {
103        hahmo.Walk(nopeus);
104    }
105
106    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
107    {
108        hyppyAani.Play();
109        hahmo.Jump(nopeus);
110    }
111
112    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
113    {
114        int pMaxMaara = 200;
115        // Alustetaan räjähdysjärjestelmä
116        // Parametrit:
117        // * kuva: mitä tekstuuria räjähdyksen
118        //   hiukkasten halutaan käyttävän
119        // * pMaxMaara: räjähdyksen käyttämien
120        //   hiukkasten eli partikkeleiden maksimimäärä
121        ExplosionSystem rajahdys =
122          new ExplosionSystem(LoadImage("tahti"), pMaxMaara);
123
124        // Lisätään järjestelmä peliin
125        Add(rajahdys);
126
127        double x = tahti.X;
128        double y = tahti.Y;
129        int pMaara = 50;
130        // "Käynnistetään" räjähdys
131        rajahdys.AddEffect(x, y, pMaara);
132
133
134
135        maaliAani.Play();
136        MessageDisplay.Add("Keräsit kuolontähden!");
137        tahti.Destroy();
138
139        //hahmo.Destroy();
140        Keyboard.Clear();
141
142        Timer.SingleShot(2.5, delegate {
143            hahmo.Position = alkupaikka;
144            LisaaNappaimet();
145        });
146
147        //hahmo.Position = alkupaikka;
148
149    }
150}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.