source: 2016/24/JouniP/Ronsupeli/Ronsupeli/Ronsupeli/Ronsupeli.cs @ 7352

Revision 7352, 3.6 KB checked in by jotapoti, 6 years ago (diff)

Ronsupeli luotu. Tahdet tappavat valittomasti, kun niihin osuu. Peli alkaa alusta.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Ronsupeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        AloitaPeli();   
25    }
26
27    void AloitaPeli()
28    {
29        ClearAll();
30        Gravity = new Vector(0, -1000);
31
32        LuoKentta();
33        LisaaNappaimet();
34
35        Camera.Follow(pelaaja1);
36        Camera.ZoomFactor = 1.2;
37        Camera.StayInLevel = true;
38    }
39
40    void LuoKentta()
41    {
42        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
43        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
44        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
45        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
46        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
47        Level.CreateBorders();
48        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
49    }
50
51    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52    {
53        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
54        taso.Position = paikka;
55        taso.Color = Color.Green;
56        Add(taso);
57    }
58
59    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
63        tahti.Position = paikka;
64        tahti.Image = tahtiKuva;
65        tahti.Tag = "tahti";
66        Add(tahti);
67    }
68
69    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
72        pelaaja1.Position = paikka;
73        pelaaja1.Mass = 4.0;
74        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
75        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
76        Add(pelaaja1);
77    }
78
79    void LisaaNappaimet()
80    {
81        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
82        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
83
84        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
85        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
86        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
87
88        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
89
90        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
91        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
92        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
93
94        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
95    }
96
97    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
98    {
99        hahmo.Walk(nopeus);
100    }
101
102    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
103    {
104        hahmo.Jump(nopeus);
105    }
106
107    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
108    {
109        maaliAani.Play();
110        MessageDisplay.Add("Keräsit kuolontähden!");
111        tahti.Destroy();
112        hahmo.Destroy();
113        Timer.SingleShot(2.5, AloitaPeli);
114       
115    }
116}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.