source: 2016/24/IlariJ/ShootIO/ShootIO/ShootIO/ShootIO.cs @ 7251

Revision 7251, 1.8 KB checked in by ilsejoen, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class ShootIO : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pelaaja;
12    public override void Begin()
13    {
14    LuoKentta();
15    Camera.ZoomToAllObjects();
16    // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
17
18    PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
19    Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
20    }
21    void LuoKentta()
22    {
23    //1. Luetaan kuva uuteen ColorTileMappiin, kuvan nimen perässä ei .png-päätettä.
24    ColorTileMap ruudut = ColorTileMap.FromLevelAsset("mappi");
25
26    //2. Kerrotaan mitä aliohjelmaa kutsutaan, kun tietyn värinen pikseli tulee vastaan kuvatiedostossa.
27
28    ruudut.SetTileMethod(Color.Black, LuoEste);
29    ruudut.SetTileMethod(Color.Red, LuoPommi);
30
31    //3. Execute luo kentän
32    //   Parametreina leveys ja korkeus
33    ruudut.Execute(20, 20);
34    }
35
36    void LuoPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
37    {
38    pelaaja = new PhysicsObject(10, 10);
39    pelaaja.Position = paikka;
40    //AddCollisionHandler(pelaaja, "pommi", TormaaPommiin);
41    Add(pelaaja);
42    }
43
44    void LuoEste(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
45    {
46    PhysicsObject este = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
47    este.Position = paikka;
48    este.Image = LoadImage("este");
49    este.CollisionIgnoreGroup = 1;
50    Add(este);
51    }
52
53    void LuoPommi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
54    {
55    PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(5, 5);
56    pommi.IgnoresCollisionResponse = true;
57    pommi.Position = paikka;
58    pommi.Image = LoadImage("pommi");
59    pommi.Tag = "pommi";
60    Add(pommi, 1);
61    }
62}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.