source: 2016/24/HenriH/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1/FysiikkaPeli1.cs @ 7285

Revision 7285, 5.1 KB checked in by tesatapa, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class FysiikkaPeli1 : PhysicsGame
10{
11    PhysicsObject pallo;
12    const double PALLON_MIN_NOPEUS = 500;
13    PhysicsObject maila1;
14    PhysicsObject maila2;
15
16    PhysicsObject vasenReuna;
17    PhysicsObject oikeaReuna;
18
19    IntMeter pelaajan1Pisteet;
20    IntMeter pelaajan2Pisteet;
21
22    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 400);
23    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -400);
24    protected override void Update(Time time)
25    {
26        if (pallo != null && Math.Abs(pallo.Velocity.X) < PALLON_MIN_NOPEUS)
27        {
28            pallo.Velocity = new Vector(pallo.Velocity.X * 1.1, pallo.Velocity.Y);
29        }
30        base.Update(time);
31    }
32
33    public override void Begin()
34    {
35        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
36
37        LuoKentta();
38        AsetaOhjaimet();
39        LisaaLaskurit();
40        AloitaPeli();
41
42    }
43    void LuoKentta()
44    {
45        pallo = new PhysicsObject(60.0, 60.0);
46
47        Add(pallo);
48        pallo.Shape = Shape.Circle;
49        pallo.X = -0.0;
50        pallo.Y = 0.0;
51
52        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
53
54        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
55        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
56
57        pallo.Restitution = 1.0;
58        Level.Background.Color = Color.Yellow;
59        Camera.ZoomToLevel();
60        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
61
62        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
63        vasenReuna.Restitution = 1.0;
64        vasenReuna.IsVisible = false;
65
66        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
67        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
68        oikeaReuna.IsVisible = false;
69
70        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
71        alaReuna.Restitution = 1.0;
72        alaReuna.IsVisible = false;
73
74        PhysicsObject yläReuna = Level.CreateTopBorder();
75        yläReuna.Restitution = 1.0;
76        yläReuna.IsVisible = false;
77    }
78    void AloitaPeli()
79    {
80        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
81        pallo.Hit(impulssi);
82    }
83
84    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
85    {
86        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
87        maila.Shape = Shape.Rectangle;
88        maila.X = x;
89        maila.Y = y;
90        maila.Restitution = 1.0;
91        Add(maila);
92        return maila;
93    }
94    void AsetaOhjaimet()
95    {
96        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
97        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
98
99        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
100        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
101
102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
103        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
104        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
105        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
106
107        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
108        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
109
110
111    }
112    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
113    {
114
115        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
116        {
117            maila.Velocity = Vector.Zero;
118            return;
119        }
120        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
121        {
122            maila.Velocity = Vector.Zero;
123            return;
124        }
125
126        maila.Velocity = nopeus;
127
128
129
130        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
131        {
132            maila.Velocity = Vector.Zero;
133            return;
134        }
135        maila.Velocity = nopeus;
136    }
137
138    void LisaaLaskurit()
139    {
140        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
141        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
142    }
143    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
144    {
145        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
146        laskuri.MaxValue = 10;
147
148        Label naytto = new Label();
149        naytto.BindTo(laskuri);
150        naytto.X = x;
151        naytto.Y = y;
152        naytto.TextColor = Color.Black;
153        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
154        naytto.Color = Level.Background.Color;
155        Add(naytto);
156
157        return laskuri;
158    }
159    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
160    {
161        if (kohde == oikeaReuna)
162        {
163            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
164        }
165        else if (kohde == vasenReuna)
166        {
167            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
168        }
169    }
170}
171
172
173
174
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.