source: 2016/24/EemeliL/Pong/Pong.cs @ 7448

Revision 7448, 5.7 KB checked in by eemjohla, 6 years ago (diff)

Pikku muutoksia

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13
14
15    PhysicsObject pallo;
16
17    PhysicsObject maila1;
18    PhysicsObject maila2;
19
20    PhysicsObject oikeaReuna;
21    PhysicsObject vasenReuna;
22
23    IntMeter pelaajan1Pisteet;
24    IntMeter pelaajan2Pisteet;
25    public override void Begin()
26    {
27        LuoKentta();
28        AsetaOhjaimet();
29        AloitaPeli();
30        LisaaLaskurit();
31
32
33
34
35
36    }
37
38    void LuoKentta()
39    {
40        pallo = new PhysicsObject(70.0, 70.0);
41        pallo.Shape = Shape.Circle;
42        pallo.Color = RandomGen.NextColor();
43        pallo.X = -200.0;
44        pallo.Y = 0.0;
45        pallo.Restitution = 2.0;
46        pallo.Image = LoadImage("PallonKuva");
47
48        Add(pallo);
49
50        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
51        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
52
53
54
55        vasenReuna = Level.CreateLeftBorder();
56        vasenReuna.Restitution = 1.0;
57        vasenReuna.IsVisible = false;
58
59        oikeaReuna = Level.CreateRightBorder();
60        oikeaReuna.Restitution = 1.0;
61        oikeaReuna.IsVisible = false;
62
63        PhysicsObject alaReuna = Level.CreateBottomBorder();
64        alaReuna.Restitution = 1.0;
65        alaReuna.IsVisible = false;
66
67        PhysicsObject ylaReuna = Level.CreateTopBorder();
68        ylaReuna.Restitution = 1.0;
69        vasenReuna.IsVisible = false;
70
71
72
73
74        Level.Background.Image = LoadImage("Taustakuva");
75        Level.Background.Color = RandomGen.NextColor();
76
77        AddCollisionHandler(pallo, KasittelePallonTormays);
78
79        Camera.ZoomToLevel();
80    }
81    void AloitaPeli()
82    {
83        Vector impulssi = new Vector(500.0, 0.0);
84        pallo.Hit(impulssi);
85
86    }
87    PhysicsObject LuoMaila(double X, double Y)
88    {
89        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 130.0);
90        maila.Shape = Shape.Circle;
91        maila.X = X;
92        maila.Y = Y;
93        maila.Restitution = 1.0;
94        maila.Color = RandomGen.NextColor();
95        Add(maila);
96        return maila;
97    }
98
99    void AsetaOhjaimet()
100    {
101        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
102        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
103        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
104        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
105
106        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
107        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
108        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
109        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
110
111        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
112
113        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
114
115        //Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Pressed, NopeutaPalloa, "Nopeuta pallon liikettä");
116        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, NopeutaPalloa, "Nopeuta pallon liikettä");
117        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Pressed, NopeutaPalloa, "Nopeuta pallon liikettä");
118
119        //Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Pressed, HidastaPalloa, "Hidasta pallon liikettä");
120        Keyboard.Listen(Key.Q, ButtonState.Pressed, HidastaPalloa, "Hidasta pallon liikettä");
121        Keyboard.Listen(Key.R, ButtonState.Pressed, HidastaPalloa, "Hidasta pallon liikettä");
122
123
124        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, AloitaAlusta, "Aloita peli alusta");
125    }
126
127    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
128    {
129        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
130        {
131            maila.Velocity = Vector.Zero;
132            return;
133        }
134
135        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
136        {
137
138            maila.Velocity = Vector.Zero;
139            return;
140           
141
142           
143        }
144        maila.Velocity = nopeus;
145    }
146
147    void LisaaLaskurit()
148    {
149        pelaajan1Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Left + 100.0, Screen.Top - 100.0);
150        pelaajan2Pisteet = LuoPisteLaskuri(Screen.Right - 100.0, Screen.Top - 100.0);
151    }
152
153    IntMeter LuoPisteLaskuri(double X, double Y)
154
155    {
156        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
157        laskuri.MaxValue = 15;
158
159        Label naytto = new Label();
160        naytto.BindTo(laskuri);
161        naytto.X = X;
162        naytto.Y = Y;
163        naytto.TextColor = Color.White;
164        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
165        naytto.Color = Level.Background.Color;
166        Add(naytto);
167
168        return laskuri;
169
170    }
171
172    void KasittelePallonTormays(PhysicsObject pallo, PhysicsObject kohde)
173    {
174        if (kohde == oikeaReuna)
175        {
176            pelaajan1Pisteet.Value += 1;
177        }
178        else if (kohde == vasenReuna)
179        {
180            pelaajan2Pisteet.Value += 1;
181        }
182
183    }
184     
185     void NopeutaPalloa()
186    {
187        pallo.Velocity *= 1.2;
188    }
189    void HidastaPalloa()
190    {
191        pallo.Velocity /= 2;
192    }
193        void AloitaAlusta()
194    {
195        pelaajan1Pisteet.Value = 0;
196        pelaajan2Pisteet.Value = 0;
197        ClearAll();
198        Begin();
199
200    }
201
202}
203
204
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.