source: 2016/24/EemeliL/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms/JumpingOnPlatforms.cs @ 7312

Revision 7312, 5.2 KB checked in by eemjohla, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class JumpingOnPlatforms : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter Papukaija;
16    IntMeter pisteLaskuri;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("PelaajaVAlmis");
19    Image Kirsikat = LoadImage("Kirsikat");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoPisteLaskuri();
28        LuoKentta();
29        LisaaNappaimet();
30       
31
32        Camera.Follow(Papukaija);
33        Camera.ZoomFactor = 1.2;
34        Camera.StayInLevel = true;
35    }
36
37    void LuoKentta()
38    {
39        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
40        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
41        kentta.SetTileMethod('*', LisaaKirsikka);
42        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
43        kentta.SetTileMethod('V' ,LisaaPahis);
44        kentta.SetTileMethod('A', LisaaAivoPahis);
45        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
46        Level.CreateBorders();
47        Level.Background.Image = LoadImage("Meri");
48        Level.Background.Color = Color.Orange;
49    }
50
51    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
52    {
53        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus / 2);
54        taso.Position = paikka;
55        taso.Color = Color.DarkBlue;
56        Add(taso);
57    }
58
59    void LisaaKirsikka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject kirsikka = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        kirsikka.IgnoresCollisionResponse = true;
63        kirsikka.Position = paikka;
64        kirsikka.Image = Kirsikat;
65        kirsikka.Tag = "tahti";
66        Add(kirsikka);
67        pisteLaskuri.Value += 1;
68    }
69
70    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        Papukaija = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
73        Papukaija.Position = paikka;
74        Papukaija.Mass = 4.0;
75        Papukaija.Image = LoadImage("PelaajaValmis");
76        AddCollisionHandler(Papukaija, "tahti", TormaaTahteen);
77        AddCollisionHandler(Papukaija, "Vihollinen", TörmääViholliseen);
78        Add(Papukaija);
79    }
80
81    void LisaaNappaimet()
82    {
83        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
84        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
85
86        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", Papukaija, -nopeus);
87        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", Papukaija, nopeus);
88        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", Papukaija, hyppyNopeus);
89
90        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
91
92        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", Papukaija, -nopeus);
93        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", Papukaija, nopeus);
94        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", Papukaija, hyppyNopeus);
95
96        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
97    }
98
99    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
100    {
101        hahmo.Walk(nopeus);
102    }
103
104    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
105    {
106        hahmo.Jump(nopeus);
107    }
108
109    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
110    {
111        maaliAani.Play();
112        MessageDisplay.Add("Sait pisteeen!");
113        tahti.Destroy();
114        pisteLaskuri.Value -= 1;
115    }
116
117    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
118    {
119        PhysicsObject Pahis = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
120        Pahis.Tag = "Vihollinen";
121        Pahis.Position = paikka;
122        Pahis.Image = LoadImage("pirate2");
123        Add(Pahis);
124        //FollowerBrain aivot = new FollowerBrain(Papukaija);
125        //Pahis.Brain = aivot;
126        //aivot.Active = true;
127    }
128
129    void TörmääViholliseen(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihollinen)
130    {
131        pelaaja.Destroy();
132        ClearAll();
133        Begin();
134    }
135
136
137    void LuoPisteLaskuri()
138    {
139        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
140
141        pisteLaskuri.LowerLimit += AloitaAlusta;
142
143        Label pisteNaytto = new Label();
144        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
145        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
146        pisteNaytto.TextColor = Color.DarkGreen;
147        pisteNaytto.Color = Color.DarkOrange;
148
149        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
150        Add(pisteNaytto);
151    }
152    void AloitaAlusta()
153    {
154        ClearAll();
155        Begin();
156    }
157
158    void LisaaAivoPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
159    {
160        PhysicsObject AivoPahis = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
161        AivoPahis.Tag = "Aivot";
162        AivoPahis.Position = paikka;
163        AivoPahis.Image = LoadImage
164    }
165}
166   
167   
168   
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.