source: 2016/24/AldoG/TheAdwentureOf/TheAdwentureOf/TheAdwentureOf/obj/x86/Debug/cachefile-{3D36458B-C1C8-4426-8F73-0510176E1921}-targetpath.txt @ 7433

Revision 7433, 61 bytes checked in by alaxgroe, 4 years ago (diff)

olen laittanut pistelaskurin.peli on nakymaton labyrintti siela on keltainen viiva jos kosket siihen se lahtee eri paikkaan mutta saa myos pisteen.

Line 
1Content\HYVAKUVA.xnb
2Content\KUVA.xnb
3Content\KENTTA1.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.