source: 2016/23/EsimerkkiErkki/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli.cs @ 7229

Revision 7229, 1.7 KB checked in by jotapoti, 4 years ago (diff)

Lisätty Pallopeli-esimerkki

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pallopeli : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        // Tässä vaihdetaan taustaväriä:
14        Level.Background.Color = Color.LightPink;
15
16        //           x      y     väri
17        LuoPallo(  0.0,   0.0, Color.Black);
18        LuoPallo(120.0, 120.0, Color.Blue);
19        LuoPallo(-120.0, 0.0, Color.Green);
20
21        // Arvotaan satunnainen luku väliltä 0-100
22        int satunnainenLuku = RandomGen.NextInt(100);
23        // Jos sattui tulemaan jokin luku väliltä 0-49 niin sitten piirretään 100 palloa ruudulle
24        if (satunnainenLuku < 50)
25        {
26            for (int i = 0; i < 100; i++)
27            {
28                LuoSatunnainenPallo();
29            }
30        }
31        else
32        {
33            // muuten (eli jos luku oli 50-100) tehdään nämä asiat
34
35
36        }
37       
38        // Lisätään peliin näppäimet kuunneltaviksi:
39        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
40        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
41    }
42
43    void LuoSatunnainenPallo()
44    {
45        double satunnainenX = RandomGen.NextDouble(Level.Left, Level.Right);
46        double satunnainenY = RandomGen.NextDouble(Level.Bottom, Level.Top);
47        LuoPallo(satunnainenX, satunnainenY, RandomGen.NextColor());
48
49    }
50    void LuoPallo(double x, double y, Color vari)
51    {
52        PhysicsObject pallura = new PhysicsObject(100.0, 100.0);
53        pallura.Shape = Shape.Circle;
54        pallura.Color = vari;
55        pallura.X = x;
56        pallura.Y = y;
57        Add(pallura);
58    }
59}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.