source: 2016/23/EsimerkkiErkki/Norsuloikkailu/Norsuloikkailu/Norsuloikkailu/Norsuloikkailu.cs @ 10337

Revision 7227, 4.5 KB checked in by jotapoti, 4 years ago (diff)

lisätty esimerkkipeli Norsuloikkailu

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Norsuloikkailu : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image kaasunKuva = LoadImage("kaasu");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22   
23    public override void Begin()
24    {
25        Gravity = new Vector(0, -1000);
26
27        LuoKentta();
28        LisaaNappaimet();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
42        Level.CreateBorders();
43        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
44    }
45
46    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
49        taso.Position = paikka;
50        taso.Color = Color.Green;
51        taso.Tag = "lattia";
52        Add(taso);
53    }
54
55    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
56    {
57        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
58        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
59        tahti.Position = paikka;
60        tahti.Image = tahtiKuva;
61        tahti.Tag = "tahti";
62        Add(tahti);
63    }
64
65    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
68        pelaaja1.Position = paikka;
69        pelaaja1.Mass = 4.0;
70        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
71        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
72        AddCollisionHandler(pelaaja1, "lattia", TormaaLattiaan);
73        Add(pelaaja1);
74    }
75
76    void LisaaNappaimet()
77    {
78        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
79        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
80
81        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
82        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
83        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
84
85        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
86
87        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
88        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
89        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
90
91        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
92    }
93
94    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
95    {
96        hahmo.Walk(nopeus);
97    }
98
99    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
100    {
101        hahmo.Jump(nopeus);
102    }
103
104    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
105    {
106        maaliAani.Play();
107        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
108        tahti.Destroy();
109    }
110
111    void TormaaLattiaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject lattiapala)
112    {
113        //maaliAani.Play();
114        MessageDisplay.Add("Törmäsit lattiaan!");
115        int pMaxMaara = 200;
116        // Alustetaan räjähdysjärjestelmä
117        // Parametrit:
118        // * kuva: mitä tekstuuria räjähdyksen
119        //   hiukkasten halutaan käyttävän
120        // * pMaxMaara: räjähdyksen käyttämien
121        //   hiukkasten eli partikkeleiden maksimimäärä
122        ExplosionSystem rajahdys =
123          new ExplosionSystem(LoadImage("kaasu"), pMaxMaara);
124
125
126        Add(rajahdys);
127        rajahdys.Position = lattiapala.Position;
128        int partikkelimaara = 50;
129        rajahdys.AddEffect(lattiapala.X, lattiapala.Y, partikkelimaara);
130
131        //Smoke savu = new Smoke(kaasunKuva, 100.0);
132        //savu.Position = lattiapala.Position;
133        //savu.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(1.5);
134        //Add(savu);
135
136    }
137
138}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.