source: 2015/koodauskerho/JustusL/Taikakirja/Taikakirja/Taikakirja/Taikakirja/Taikakirja.cs @ 8300

Revision 8300, 751 bytes checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Taikakirja : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
14        AlkuValikko();
15        Ohjaimet();
16       
17    }
18    void AlkuValikko()
19    {
20        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Taikakirja", "Pelaa", "Lopeta");
21        Add(alkuValikko);
22
23        alkuValikko.AddItemHandler(1, Lopeta);
24    }
25    void Ohjaimet()
26    {
27        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
28    }
29    void Lopeta()
30    {
31        ConfirmExit();
32    }
33}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.