source: 2015/koodauskerho/FransM/Rohky/Rohky/Rohky/obj/x86/Debug/Rohky.csproj.FileListAbsolute.txt @ 7041

Revision 7041, 548 bytes checked in by empaheik, 4 years ago (diff)

Kaikki FransM:n ensimmäisen koodauskerhopäivän tuotokset, jotka löytyivät osoitteesta C:/MyTemp/FransM.

Line 
1C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\obj\x86\Debug\Rohky.csprojResolveAssemblyReference.cache
2C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
3C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\bin\x86\Debug\Rohky.exe
4C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\bin\x86\Debug\Rohky.pdb
5C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
6C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
7C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\obj\x86\Debug\Rohky.exe
8C:\MyTemp\FransM\Rohky\Rohky\Rohky\obj\x86\Debug\Rohky.pdb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.