source: 2015/koodauskerho/FransM/Rohky/Rohky/Rohky/Rohky.cs @ 7041

Revision 7041, 610 bytes checked in by empaheik, 4 years ago (diff)

Kaikki FransM:n ensimmäisen koodauskerhopäivän tuotokset, jotka löytyivät osoitteesta C:/MyTemp/FransM.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Rohky : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        // TODO: Kirjoita ohjelmakoodisi tähän
14
15        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
16        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
17    }
18
19    void LuoOlio()
20
21    {
22        PhysicsObject Rohky = new PhysicsObject(40, 20);
23        Rohky.Shape = Shape.Triangle;
24        Add(Rohky);
25      }
26    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.